Hakuajat 2017, Valma ja Telma

23.5.2017 - 25.7.2017
*Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)

jossa tavoitteena on antaa opiskelijallevalmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Osa koulutuksesta on suunnattu maahanmuuttajaopiskelijoille.

Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestää perusopetuksen jälkeistä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta
Kuopiossa (160 aloituspaikkaa)
Toivalassa (16 aloituspaikkaa)

15.3.2017 - 5.4.2017
* Erityisopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus (TELMA tai VALMA erityisopetuksena)

Kuopio, Telma, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus ( 7 aloituspaikkaa)
Kuopio, Valma, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus erityisopetuksena ( 2 aloituspaikkaa) 

Muuruvesi, Telma, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (1 aloituspaikka)
Muuruvesi, Valma, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus erityisopetuksena (3 aloituspaikkaa)

Koulutuksessa opiskellaan mm. seuraavia asioita

  • Liikunta, liikkuminen ja motoriset taidot
  • Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot
  • Arjen taidot
  • Vapaa-ajan toiminta
  • Yhteiskuntatietous ja kansalaistaidot
  • Viestintä, vuorovaikutus ja kommunikaatio
  • Tietotekniikka ja tiedonhankintataidot
  • Matematiikan taidot

Koulutus on sairauden tai vamman tai muun syyn vuoksi erityistä ja laajaa tukea tarvitseville opiskelijoille. 
Opetus toteutuu pienissä opiskeluryhmissä jokaiselle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Koulutukseen sisältyy asumisharjoittelua, tutustumiskäyntejä ja retkiä.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden läheisten, kuntien sosiaalitoimen ja muun opiskelijoiden tukiverkoston kanssa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sairauden ja vamman vuoksi erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimista ja toimintakykyä sekä edistää työelämään valmentautumista.