Hakuajat 2018, Valma, Valma erityisopetuksena ja Telma

*Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)
Tavoitteena on antaa opiskelijallevalmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Osa koulutuksesta on suunnattu maahanmuuttajaopiskelijoille.
Kuopiossa (160 aloituspaikkaa)
Toivalassa (16 aloituspaikkaa)

* Erityisopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus (TELMA)
Koulutus on erityisopetusta, joka on tarkoitettu erityistä ja laajaa tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutus antaa opiskelijoille heidän henkilökohtaisten tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaista opetusta ja ohjausta. Koulutuksen pääpaino on monipuolisissa arkielämän taitojen opiskelussa.
Kuopio ( 5 aloituspaikkaa)
Toivala (2 aloituspaikkaa)

* Valma, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus erityisopetuksena
Erityisopetuksena toteutettava Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA erityisopetuksena) antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen tai ammatilliseen erityisopetukseen hakeutumiseksi, valmiuksia itsenäiseen elämään sekä edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.
Kuopio,  ( 3 aloituspaikkaa) 

Koulutuksessa opiskellaan mm. seuraavia asioita
Liikunta, liikkuminen ja motoriset taidot
Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot
Arjen taidot
Vapaa-ajan toiminta
Yhteiskuntatietous ja kansalaistaidot
Viestintä, vuorovaikutus ja kommunikaatio
Tietotekniikka ja tiedonhankintataidot
Matematiikan taidot

Koulutus on sairauden tai vamman tai muun syyn vuoksi erityistä ja laajaa tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetus toteutuu pienissä opiskeluryhmissä jokaiselle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Koulutukseen sisältyy asumisharjoittelua, tutustumiskäyntejä ja retkiä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden läheisten, kuntien sosiaalitoimen ja muun opiskelijoiden tukiverkoston kanssa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sairauden ja vamman vuoksi erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimista ja toimintakykyä sekä edistää työelämään valmentautumista.