Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet

pääsykokeet_matala.jpg

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, jos koulutuksessa sellainen järjestetään. Yksi koe kattaa kaikki samaan valintaryhmään kuuluvat tutkinnot. Jos haet samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin eri oppilaitoksiin, saat kutsun kokeeseen vain yhteen oppilaitokseen. Jos haet usean eri valintaryhmän koulutuksiin, joissa koe järjestetään, saat kutsun useaan eri kokeeseen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeella ei karsita hakijoita, vaan siitä saa lisäpisteitä 0-10. ​

Savon ammatti- ja aikuisopistossa järjestetään seuraavat pääsy- ja soveltuvuuskokeet:

Lentokoneasennuksen perustutkinto, Kuopio 3.5.2017

Lentokoneasentajakoulutusta antavat oppilaitokset järjestävät saman pääsykokeen, joka muodostuu seuraavista osista: matematiikan / fysiikan kirjallinen koe, suomenkielen kirjallinen koe, englanninkielen kirjallinen koe ja haastattelu. Koe järjestetään Kuopiossa, Presidentinkatu 1, Auditorio, klo 9.00.

Lisätietoja Hakutoimistosta:
p. 044 785 3078 tai p. 044 785 3079
hakutoimisto@sakky.fi

Suomen kielen koe

Savon ammatti- ja aikuisopiston opetuskieli on suomi. Suomen kielen taito tarkistetaan kaikilta hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaidon voi osoittaa kielikokeessa tai dokumenteilla. Hakijaa, jonka kielitaitoa ei ole todettu riittäväksi, ei voida valita koulutukseen.

Valtakunnallinen kielikoe on 6.4.2017 Saat kutsun kielikokeisiin, jos et ole voinut todentaa kielitaitoasi muilla tavoin. Kielikokeessa osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielikoe on valtakunnallinen ja se on kaikille hakijoille sama.

Voit osoittaa opetuskielen riittävän osaamisen toimittamalla hakuaikana oppilaitoksen hakutoimistoon todistuksen jostakin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu suomen kielellä.
 • Olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän (suomen kieli). 
 • Olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomen kielen oppimäärän. 
 • Olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä. 
 • Olet suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. 
 • Olet suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän (suomen kieli). 
 • Olet suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai olet suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Oppimisvalmiuksia mittaava koe

Koetta suunnitellaan valtakunnallisesti jatkossa tulevaksi, mutta  tässä vaiheessa emme ole ko. koetta järjestämässä.