Erityisopetus

ERITYISOPETUS

Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle tehdään lähtötasotestit matematiikassa, äidinkielessä (suomi) sekä englannissa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisopetusta, jos opiskelu ei etene tavanomaisen opetuksen ja tukiopetuksen keinoin oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Tällöin laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Suunnitelmaan kirjataan yksilölliset oppimistavoitteet sekä opetukselliset ja opiskelijahuollolliset tukitoimet. HOJKS laaditaan yhdessä opiskelijan (alaikäisen huoltajan), ryhmänohjaajan ja erityisopetuksesta vastaavan opettajan sekä tarvittaessa muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.