Koulutus

Toimintaamme ohjaava arvo on luottamus. Uskomme, että henkilökuntamme ja opiskelijamme toimivat kaikessa tämän arvon mukaisesti.

KOULUTUS

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opetus koostuu lähi‐ ja verkko‐opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta sekä työssäoppimisesta. Suurin osa opiskelusta tapahtuu koulutiloissa ja työpaikoilla käytännön työtehtävissä. 1.1

Työssäoppiminen

Työssäoppimisen laajuus tutkinnosta on vähintään 30 osaamispistettä. Työpaikalla opiskellaan osa tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja samalla solmitaan suhteita mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

Työssäoppimispaikat järjestetään koulutusalalla vallitsevan käytännön mukaan. Koulutustyöpaikalla tulee olla tarpeellinen työvälineistö ja koulutukseltaan, ammattitaidoltaan, työkokemukseltaan sekä asenteiltaan pätevää henkilökuntaa, josta työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan. Työssäoppimispaikkana toimiva yritys ja oppilaitos tekevät sopimuksen, jossa määritellään kunkin osapuolen vastuut ja velvollisuudet.

Työssäoppimisen voisuorittaa myös ulkomailla. Työssäoppimisjakson tai osan siitä voi poikkeustapauksissa suorittaa koulutusalan harjoitusyrityksessä. 

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt sisältyvät nuorisoasteen ammatilliseen peruskoulutukseen. Ne järjestetään pääsääntöisesti aidoissa työtilanteissa ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Ammattiosaamisen näytöissä osoitetaan ammatillisten opintojen tavoitteiden ja työelämän vaatiman ammattitaidon saavuttaminen. Ne ovat osa opiskelija‐arviointia.