Muu opiskelun tuki

kalliokiipeily_net710.jpg

Zemppari-toiminta

Mikäli kaipaat kaveria lenkkipoluille, elokuviin, kuntosalille, juttelemaan tai oppaaksi uusiin paikkoihin, ota yhteyttä omaan kuraattoriisi ja kerro halustasi saada itsellesi Zemppari!

Maksuton Zemppari-toiminta on vapaaehtoista sekä tukihenkilölle että nuorelle. Zemppari-toiminta on tavoitteellista ja ohjattua toimintaa, missä täysi-ikäiset tukihenkilöt auttavat ja tukevat opiskelijaa koulunkäynnissä, opiskelussa, arjen sujumisessa sekä vapaa-ajan harrastuksissa. Toiminnan perusperiaatteita ovat luottamuksellisuus, myönteinen vuorovaikutus, nuoren voimavarojen ja toimijuuden vahvistaminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen ja monipuolinen yhteistyö. Zemppari-koulutuksen sisältöjä ovat vapaaehtoistoiminnan periaatteet, vuorovaikutus, erilaisuuden kohtaaminen, tukihenkilötoiminnan periaatteet ja käytännöt. Lisätietoja Zemppari-toiminnasta:
Nuorten palvelu/zemppari

OPI- kuntoutus

Mitä ja kenelle?

OPI- kuntoutuskurssit ovat tarkoitettu Savon koulutuskuntayhtymässä, Kuopion yksiköissä ammatillista perustutkintoa suorittaville 16- 25- vuotiaille nuorille, joilla on masennus- tai ahdistuneisuushäiriön vuoksi hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa ja joiden opinnot uhkaavat pitkittyä. Kuntoutus on opiskelijoille maksutonta ja se on osa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen, Kunnonpaikan ja KELA:n kanssa. Kurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen sekä parantaminen. Lisäksi kurssilla nuoria tuetaan esim. arjen- ja elämänhallinnassa, omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa, opiskelussa selviytymisessä ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Kurssin alussa määritellään ryhmän yhteiset tavoitteet sekä jokaisen nuoren omat, yksilölliset tavoitteet.

Sisältö  

Kurssilla käsitellään esim. vuorovaikutukseen, itsetuntoon, osallisuuden sekä aktiivisuuden lisäämiseen, fyysisen sekä psyykkisen jaksamisen edistämiseen ja kokonaisvaltaiseen terveyteen liittyviä asioita. Kurssin sisältöä ja teemoja painotetaan ryhmän ja jokaisen nuoren omien tavoitteiden/ tarpeiden mukaan, toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Lähipäivien aikana kylpylä ja kuntosali ovat veloituksetta käytössä.

Toteutus

Kurssi sisältää 14 ryhmäkuntoutuspäivää ja sekä 6-8 yksilöllistä käyntikertaa Kunnonpaikassa maksimissaan 12 kk aikana. Ryhmäpäivien pituus on enintään 8 tuntia ja yksilöllisen käyntikerran pituus vähintään 3 tuntia. Kuntoutujille järjestetään ilmainen kuljetus Kunnonpaikkaan kuntoutuspäivinä.

Työryhmään kuuluvat työparina toimivat psykologi ja sosiaalipsykologi/psykoterapeutti sekä liikunnanohjaaja. Erityistyöntekijöinä toimivat IT- ohjaaja sekä toimintaterapeutti.

Hakeutuminen

Kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuksella (KU 132) ja liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto. Lääkärin lausunnon saa opiskeluterveydenhuollosta tai hoitotaholta. OPI- kurssi toteutetaan Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Seuraava OPI-kurssi alkaa syyskuussa 2017, haku päättyy 30.6.2017

Hakemukset toimitetaan Kunnonpaikkaan, osoitteeseen:
Kylpylähotelli Kunnonpaikka,
hyvinvointi- ja vapaa-ajankeskus
Jokiharjuntie 3
FI 70910 Vuorela

Lisätietoja
Tuuli Pieviläinen
opiskelijahuollon koordinaattori
p. 044 785 3459
tuuli.pievilainen@sakky.fi

Anni Partanen
Psykologi
p. 044 747 0690
anni.partanen@kunnonpaikka.com

www.kunnonpaikka.com
www.kela.fi