Etuudet ja kustannukset

Kuvallinen opiskelijakortti

Opiskelun alussa saat kuvallisen opiskelijakortin. Korttia on pidettävä opiskeltaessa mukana. Lähetä kasvokuvasi sähköpostitse opiskelijapalvelut@sakky.fi kortin valmistamista varten. Itse otettu kuva riittää, kun kasvosi näkyvät siinä selvästi.
Kerro sähköpostiviestissä:

 • nimesi
 • missä yksikössä ja tutkinnossa opiskelet
Opiskelun kustannukset

Opetus on opiskelijalle ilmaista. Oppikirjat ja itselle jäävät työvälineet ja tarvikkeet opiskelija maksaa itse. Ne maksavat noin 100 – 350 €.  Lisätietoja hankinnoista on Wilmasta kohdassa "Lomakkeet".

Ruokailu

Opiskelija saa yhden ilmaisen aterian päivässä.  Lisäksi on ilmainen luomupuuro kouluaamuisin klo 7.30 – 9.00 (Kuopio, Varkaus, Toivala). Opiskelijaruokailua varten tarvitset Kela-kortin jossa on viivakoodi, ajokortin, mopokortin tai henkilökortin. Oppilaitoksen kahviloista voi ostaa terveellisiä välipaloja.

Luonnonvara-alan opiskelija saa kolme ilmaista ateriaa päivässä. Ilmainen ateria ei kuulu oppisopimus- ja työvoimakoulutusopiskelijoille. 

Opiskelijaruokailussa on myös kasvisruokavaihtoehto. Jos noudatat lääkärin määräämää eri erityisruokavaliota, tulosta Wilmasta erityisruokavalioilmoitus. Toimita lääkärintodistus ja erityisruokavalioilmoitus opintojen alussa oppilaitoksen lounasravintolaan. Erityisruokavalioilmoituksia saa myös lounasravintolasta tai opiskelijapalvelupisteestä.

Opiskelijan saamat tuet 

Opintotuki

Kun aloitat päätoimiset opinnot, voit hakea Kelan opintotukea.  Opintotukea maksetaan kuukausilta, joissa on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaa kalenteripäivää. Opintorahan oppimateriaalilisää voit saada jo alle 17-vuotiaana.

Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja lainatakauksesta. Opintotukea voi hakea verkossa  www.kela.fi/opiskelijat. Liitteeksi saat opiskelutodistuksen opiskelupalvelupisteestä. Voit myös saada todistuksen skannattuna sähköpostiin osoitteesta opiskelijapalvelut@sakky.fi

Tarkista laskurilla saatko opintorahaa ja muuta opintotukea (http://www.kela.fi/laskurit). 

Lisäohjeita: www.kela.fi/asiointi 

Aikuiskoulutustuki

 Aikuiskoulutustukea voi saada työelämästä opiskelemaan siirtyvä päätoiminen opiskelija. Tuen myöntää Työllisyysrahasto. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta www.tyollisyysrahasto.fi  

Työvoimakoulutuksien tuet

Ammatillisen työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. TE-toimisto valitsee opiskelijat työvoimakoulutukseen. TE-toimisto voi tukea myös omaehtoista päätoimista opiskelua työttömyysetuudella. Joissakin tilanteissa vakuutusyhtiö voi maksaa korvausta uudelleen kouluttautumisen ajalta. 

Sivutoimisiin opintoihin ei myönnetä opintotukea. Yleensä sivutoimiset opinnot eivät vaikuta muiden etuuksien maksamiseen (esim. työttömyysetuus). Varmista ennen opiskelun alkua opintojen vaikutus saamiisi etuuksiin. 

Oppisopimuksen aikaiset tuet

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan työpaikalla. Oppisopimusopiskelijalla on oikeus päivärahaan ja perheavustukseen teoriaopetukseen osallistumisen ajalta, jos hän ei siltä ajalta saa palkkaa. Lisäksi voi saada teoriaopetukseen osallistumisen ajalta majoitus- ja matkakorvausta. 

Koulumatkatuki

Kela myöntää koulumatkatukea koulumatkoihin. Tukea voi hakea perustutkinto-opiskelijat, lukio-opiskelijat sekä Valma- ja Telma-koulutusten opiskelijat. Huom! Koulumatkatukioikeutta ei ole oppisopimuksen aikana. 

Olet oikeutettu koulumatkatukeen, jos:

 • koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 10 kilometriä
 • teet yhdensuuntaisia matkoja vähintään seitsemän kertaa viikossa ja matkalipun hinta on yli 54 € kuukaudessa. Opiskelijan omavastuu on 43 €/kk.
 • Lisätietoja www.kela.fi.

 Hakemuksen voit täyttää osoitteessa www.kela.fi/lomakkeetKoulumatkatukihakemuksia ja ostotodistuslomakkeita saat myös oppilaitoksestaAllekirjoita hakemus ja palauta se opiskelijapalvelupisteeseen.  Vältät ruuhkat tekemällä hakemuksen ja palauttamalla sen jo ennen opintojen alkua. Tukihakemuksien käsittely alkaa 27.7.2020.

 Waltti-kortti

Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteessä ja osassa maaseutuliikenteen linjoista käytetään Waltti-korttia.
Lisätietoja
https://waltti.fi/kaupungit/kuopio/
https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/koulumatkatukilippu

Opiskelijan vakuutusturva 

Oppilaitoksessa, koulumatkalla ja palkattomalla työelämässä oppimisen jaksolla sattuvien tapaturmien varalta opiskelijat on vakuutettu oppilaitoksen puolesta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Matkavakuutus on opintosuunnitelman mukaisilla matkoilla kaikkialla maailmassa. Tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava opettajalle tai tutoropettajalle, jonka kanssa tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiön nettipalveluun.  

Liittymällä ammattijärjestön opiskelijajäseneksi saa myös liittojen tarjoamia maksuttomia vakuutusetuuksia.

Kiireellistä ensiapua vaativissa tapaturmissa hakeudutaan välittömästi hoitoon ja tehdään sen jälkeen mahdollisimman pian tapaturmailmoitus. 

Opiskelijoille korvattavat matkakustannukset ja työelämässä opiskelun ajan ruokailu  

Mikäli opiskelija erityisestä syystä ja koulutuspäällikön määräyksestä joutuu käyttämään omaa autoaan opiskeluun liittyvässä tehtävässä (ei koske työpaikalla opiskelua), hänelle korvataan 25 senttiä/km (v.2019) 

Työelämässä opiskelemassa oleville opiskelijoille kuuluu päivittäinen ruokailu. Se  järjestetään yhteistyössä työnantajan kanssa tai kuntayhtymän lounasravintoloissa. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan ruokailu ostaa muulta ruokapalvelun tuottajalta. Mikäli opiskelijalle ei voida osoittaa ruokapalvelua tai aterian kustannukset ylittävät huomattavasti oppilaitoksen aterian hinnan, maksetaan ateriakorvausta 4,00 € / toteutuneelta työelämässä oppimispäivästä (v.2019). 

Ateriakorvausta haetaan Wilma-järjestelmässä. Korvaus maksetaan opiskelijan ilmoittamalle pankkitilille kahden viikon kuluessa siitä kun opettaja on tarkistanut ja toimittanut hakemuksen hyväksyttynä maksuliikenteenhoitajalle. 

Oppisopimusopiskelijan opintososiaaliset etuudet on määritelty Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017/102§ sekä OKM:n asetuksessa 679/2017. Etuudet haetaan Wilma-järjestelmässä.

Verkkopankkitunnukset ja veronumero

Asiointiasi helpottaa oma pankkitili. Esimerkiksi koulutussopimusjaksolta tilillesi voidaan maksaa maksuttoman opiskelijalounaan korvaava ateriakorvaus.

Muita mahdollisia maksettavia maksuja ovat

 • oppisopimuksen etuudet
 • ulkomaan jakson korvaukset ja stipendit.  

Meillä on käytössä opiskelijoille sähköinen allekirjoitus. Sen käyttöön tarvitset verkkopankkitunnukset tai matkapuhelinliittymän mobiilivarmenteen.  Muutamien alojen työelämässä oppimisen jaksoilla tarvitset opiskelijakortin, jossa on veronumero. Tallenna tilinumerosi, pankkisi BIC-koodi ja veronumerosi Wilman henkilötietolomakkeelle.

Opiskelijoilta perittäviä maksut: 

Opiskelija maksaa itse:

 • opintojen oppikirjat, työvälineet
 • opintoalan korttikoulutukset
 • henkilökohtaiset suojavälineet (esimerkiksi turvakengät) ja asusteet, jotka jäävät itselle valmistumisen jälkeen
 • opintoaloilla hankinnat tehdään yleensä opintojen alkaessa ryhmähankintana. Hankintoja ei kannata tehdä ennen opintojen alkua
 • oikeaksi todistettu jäljennös/kopio tutkintotodistuksesta tai muusta arkistoidusta todistuksesta 22 €/kpl (sis. alv). Kopiot arkistoiduista todistuksista toimitetaan postiennakkokirjeenä, jolloin hintaan lisätään todelliset postikulut
 • opiskelijakortti hävinneen kortin tilalle 10 €