Etuudet ja kustannukset

Opetus on perustutkinto- ja lukiokoulutuksessa maksutonta 

Ruokailu 

Jokainen perustutkinto- ja lukio-opiskelija sekä valmentavan koulutuksen päätoiminen opiskelija saa yhden maksuttoman aterian päivässä. Lisäksi ammattiopisto tarjoaa luomupuuroa kouluaamuisin klo 7.30 – 9.00 (Kuopio, Varkaus, Toivala).  Oppisopimus- ja työvoimakoulutuksessa opiskeleville ruokailut ovat maksullisia. Luonnonvara‐alan opiskelijoille tarjotaan myös aamupala ja päivällinen. Erityisruokavaliota tarvitseva opiskelija saa hänelle sopivan aterian esitettyään asiasta ilmoituslomakkeen opiskelijaravintolaan (erityisruokavaliolomake)  Lomakkeen liitteeksi tarvitaan erityisruokavaliota koskeva lääkärintodistus. Oppilaitoksen kahviloista voi ostaa terveellisiä välipaloja.  

Ruokailu tapahtuu lukujärjestyksessä olevan lounastauon aikana lounasravintolassa. Ruokailua varten tarvitaan Kela‐kortti, joka leimataan kortinlukulaitteeseen. 

Opiskelijalle myönnettävät tuet 

Opintotuen myöntää päätoimisille opiskelijoille Kansaneläkelaitos (KELA). Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja lainatakauksesta. Opintotukea voi hakea verkossa www.kela.fi/opiskelijat. Opintotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan opiskelutodistus, jonka voi hakea opiskelupalvelupisteestä tai jonka voi pyytää skannattuna sähköpostiin osoitteesta opiskelijapalvelut@sakky.fi  

Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja perustutkinto-opiskelijat, lukio-opiskelijat sekä Valma- ja Telma-koulutusten opiskelijat, joiden yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa / kk. Koulumatkatuen hakemuslomakkeita ja ohjeita saa opiskelijapalvelupisteestä, johon täytetty lomake myös palautetaan. Toimistosihteeri täyttää oppilaitoksen osuuden ja sen jälkeen oppilaitos toimittaa hakemukset edelleen KELA:n toimistoon. Koulumatkatuen myöntää KELA. Lisätietoja KELA:n oppaasta ja Internetistä: www.kela.fi. Huom! Koulumatkatukioikeutta ei ole oppisopimuksen aikana. 

Aikuiskoulutustukea voi saada työelämästä opiskelemaan tuleva päätoiminen opiskelija. Tuen myöntää Työllisyysrahasto. Lisätietoja tukien saamisen ehdoista saa Työllisyysrahaston sivuilta www.tyollisyysrahasto.fi  

Ammatillisen työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. TE-toimisto valitsee opiskelijat työvoimakoulutukseen. TE-toimisto voi tukea myös omaehtoista päätoimista opiskelua työttömyysetuudella, jos koulutustarve on todettu ja kirjattu työllistymissuunnitelmaan ennen opiskelun alkua. Joissakin tilanteissa vakuutusyhtiö voi maksaa korvausta uudelleen kouluttautumisen ajalta. 

Sivutoimisiin opintoihin ei myönnetä opintotukea. Yleensä sivutoimiset opinnot eivät vaikuta muiden etuuksien maksamiseen (esim. työttömyysetuus). Varmista ennen opiskelun alkua opintojen vaikutus saamiisi etuuksiin. 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan työnopetuksen ajalta. Oppisopimusopiskelijalla on oikeus päivärahaan ja perheavustukseen tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta, jos hän ei siltä ajalta saa palkkaa. Lisäksi oppisopimusopiskelija voi saada tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta majoitus- ja matkakorvausta. 

Opiskelijan vakuutusturva 

Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat vakuutusturvan piiriin. Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus on voimassa opetuksen aikana, välitunneilla sekä otettaessa osaa oppilaitoksen opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilutapahtumiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, yrityksissä jne. sekä matkalla suorinta tietä kotoa opiskelupaikkaan tai opiskelupaikasta kotiin. 

Opiskelijoiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa työelämässä oppimisen aikana sekä matkalla suorinta tietä kotoa työpaikalle tai työpaikalta kotiin. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Opiskelijoiden matkavakuutus on voimassa opintosuunnitelman mukaisilla opinto- ja työpaikalla järjestettävän opiskelun matkoilla kaikkialla maailmassa. Tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava opettajalle tai tutoropettajalle, jonka kanssa tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiön nettipalveluun.  Opiskelijoilla on työharjoitteluvakuutus voimassa työelämässä oppimisen aikana. Liittymällä ammattijärjestön opiskelijajäseneksi saa myös liittojen tarjoamia maksuttomia vakuutusetuuksia. Kiireellistä ensiapua vaativissa tapaturmissa hakeudutaan välittömästi hoitoon ja tehdään sen jälkeen mahdollisimman pian tapaturmailmoitus. 

Opiskelijoille korvattavat matkakustannukset ja työssäoppimisajan ruokailu  

Mikäli opiskelija erityisestä syystä ja koulutuspäällikön määräyksestä joutuu käyttämään omaa autoaan opiskeluun liittyvässä tehtävässä (ei koske työpaikalla opiskelua), hänelle korvataan 25 senttiä/km (v.2019) 

Työssäoppimisjaksolla oleville opiskelijoille, joille lakisääteisesti kuuluu päivittäinen ruokailu, järjestetään ruokailu yhteistyössä työnantajan kanssa tai käyttämällä hyväksi kuntayhtymän toimipisteiden ruokapalveluja. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan ruokailu ostaa sopimusperusteisesti muulta ruokapalvelun tuottajalta. 

Mikäli opiskelija menee työssäoppimispaikkaan, johon ei voida osoittaa ruokapalvelua tai aterian kustannukset ylittävät huomattavasti oppilaitoksen aterian hinnan, maksetaan hänelle työssäoppimisajalta ateriakorvausta 4,00 € / toteutuneelta työssäoppimispäivältä (v.2019). 

Ateriakorvausta haetaan Wilma-järjestelmässä. Korvaus maksetaan opiskelijan ilmoittamalle pankkitilille kahden viikon kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin valvova opettaja on tarkistanut hakemuksen ja toimittanut sen hyväksyttynä maksuliikenteenhoitajalle. 

Oppisopimusopiskelijan opintososiaaliset etuudet on määritelty Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017/102§ sekä OKM:n asetuksessa 679/2017. Etuudet haetaan Wilma-järjestelmässä.

Opiskelijoilta perittäviä maksut: 

Opiskelijalle maksaa itse opinnoissa tarvittavat oppikirjat, työvälineet, opintoalalla tarvittavat korttikoulutukset ja henkilökohtaiset suojavälineet (esimerkiksi turvakengät) ja asusteet, jotka jäävät hänelle itselle valmistumisen jälkeen. Opintoaloilla hankinnat tehdään yleensä opintojen alkaessa ryhmähankintana, joten mainittuja alakohtaisia hankintoja ei kannata tehdä ennen opintojen alkua 

oikeaksi todistettu jäljennös/kopio tutkintotodistuksesta tai muusta arkistoidusta todistuksesta 22 €/kpl (sis. alv). Postitse toimitettavat kopiot arkistoiduista todistuksista toimitetaan postiennakkokirjeenä, jolloin kopion hintaan lisätään todelliset postikulut.  

opiskelijakortti hävinneen kortin tilalle 10 €