Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen työssäkäyvälle. Voit saada aikuiskoulutustukea, jos täytät seuraavat kaikille hakijoille yhteiset edellytykset: 

  • Olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuoden ajan 
  • Asut vakinaisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan 
  • Opiskelet päätoimisesti julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa joko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtavassa koulutuksessa tai ammatillisessa lisä- tai täydennyskoulutuksessa 
  • Et saa muuta tukea opiskeluun tai aikuiskoulutustuen maksamisen estävää etuutta 
  • Palkansaajan aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset: 
  • Olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa päätoimisessa työ- tai virkasuhteessa vähintään vuoden ajan ennen tuettavan opiskelun alkua 
  • Jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai olet osittaisella opintovapaalla tai opintojen vuoksi osa-aikatyössä yhteensä vähintään 43 päivää 

Yrittäjän aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset: 

  • olet toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua 
  • opiskelet yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukauden ajan tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää 
  • yritystoiminnan tulosi alenevat tukiaikana opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen. 

Aikuiskoulutustukea voit saada yhdessä tai useammassa jaksossa enintään 15 kuukauden ajan kerran työuran aikana. 
Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen tuki, joka muodostuu perusosasta (592,11 e/kk v. 2019) ja palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjälle maksetaan tuen perusosa. Tuki on verollista. Aikuiskoulutustuen saajana voit lisäksi hakea opintolainan valtiontakausta Kelasta. 

Tutustu tukeen tarkemmin Työllisyysrahaston verkkosivuilla: www.tyollisyysrahasto.fi  Sivuilta löytyy myös laskureita, joiden avulla voit testata etukäteen kahdeksan vuoden työhistoria täyttyminen kohdallasi sekä arvioida mahdollisen tukesi määrää. Verkkosivujen kautta pääset myös lähettämään tukihakemuksen. 

 

Esimerkkejä palkansaajan aikuiskoulutustuen määrästä vuonna 2019 (summat ovat bruttoina) 

Palkka/kk Tuen määrä/kk 

1 600 e    1 013,40 e 
1 800 e    1 099,37 e 
2 000 e    1 185,34 e 
2 300 e    1 314,29 e 
2 500 e    1 400,26 e 
2 800 e    1 529,21 e 
3 000 e    1 615,18 e 
3 500 e    1 717,23 e 
4 000 e    1 812,75 e 
4 500 e    1 908,27 e