Opiskelijakunnan toiminta

Yleistä

Opiskelijakunta toimii opiskelijalähtöisesti ja avoimesti tavoitteenaan olla positiivisesti näkyvä, opiskelijoiden edunvalvontaa suorittava ja ajankohtaisiin asioihin kantaa ottava opiskelijayhteisö. Salkku toimii Savon koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden edunvalvojana ja yhdyssiteenä kuntayhtymän johtoon. Yhdistyksen tehtävänä on suunnitella ja edistää Savon koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden hyvinvointia, yhteistoimintaa ja opiskeluedellytyksiä sekä suunnitella tapahtumia eri yhteistyötahojen kanssa.

Hallitus

Hallitus koostuu Savon koulutuskuntayhtymän eri koulutusyksiköiden opiskelijoista. Edustajien joukosta valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri. Tarvittaessa perustetaan erillisiä, lyhytikäisiä työryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia ja tempauksia.

Tiedotus

Salkun hallitus tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti muita opiskelijoita sekä Savon koulutuskuntayhtymän henkilökuntaa. Tiedotus tapahtuu erilaisin tiedottein, yksiköiden ilmoitustauluilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kaikki tiedotusmateriaali sekä internetsivut pyritään saattamaan yhtenäiseen ulkoasuun. Internetsivujen sisältöä kehitetään tarpeen mukaan. Sivujen pääasiallisesta sisällöstä päättävät hallituksen edustajat.

Yksikkökohtaisesta tiedotuksesta vastaavat ensisijaisesti hallituksessa olevat yksiköiden edustajat tai heidän puuttuessaan erikseen nimetyt yhdyshenkilöt. Tiedotteet laitetaan yksiköiden ilmoitustauluille. Muista tiedotuskanavista päätetään tapauskohtaisesti. Yksiköiden ilmoitustauluille laitetaan myös julisteita Salkun sekä yhteistyötahojen tapahtumista ja kampanjoista.

Instagram: @salkku.sakky
Facebook: Opiskelijakunta Salkku, @salkku.sakky
Snapchat: @salkku_sakky