Opiskelijan ohjaaminen ja urasuunnittelu

 

 

Tutoropettaja

Tutoropettaja on opiskelijan lähiohjaaja opinnoissa:

 • vastaa opintoihin perehdyttämisestä ja ryhmäytymisestä opiskelujen alkuvaiheessa
 • HOKS-prosessin ohjaajana ja seuraa sovittujen asioiden toteutumista opinnoissa
 • suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa tämän opintoja
 • seuraa yhdessä opiskelijan kanssa opintojen edistymistä ja käynnistää tarvittaessa tukitoimenpiteitä
 • pitää säännöllisesti ohjaustunteja
 • tekee tiivistä yhteistyötä alaikäisten huoltajien kanssa
 • vastaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa  opintoihin liittyvien valintojen toteuttamisesta

Opettaja

Opettaja perehdyttää

 • opiskelijan opettamansa tutkinnonosan osa-alueen sisältöön, tavoitteisiin ja arviointisuunnitelmaan
 • seuraa opiskelijan opintojen etenemistä
 • tiedottaa tutoropettajalle, jos opiskelu ei etene tai jos opiskelija ei osallistu säännöllisesti opiskeluun
 • käynnistää tarvittavat tukitoimet
 • tekee tarvittaessa osaamisen tunnustamisia omaan opetettavaan tutkinnon osaan tai osa-alueeseen liittyen

Ammatinohjaaja

Ammatinohjaaja ohjaa ja tukee

 • opiskelijaa opintojen aikana eri ympäristöissä
 • auttaa opiskelijaa tämän opinnoissa 
 • ohjaa opiskelijaa työpaikkojen löytämisessä sekä työpaikalla järjestettävän opetuksen aikana myös työpaikoilla

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajamme auttavat

 • opintojen suunnittelussa ja etenemisessä
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (Hoks) laadinnassa
 • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa yhdessä opettajien kanssa
 • opintoihin liittyvien valintojen tekemisessä
 • jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan ohjaaja työpaikalla:

 • perehdyttää opiskelijan työpaikan tehtäviin ja työympäristöön
 • osallistuu opiskelijan oppimisen ja näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • ohjaa opiskelijaa tavoitteellisesti HOKSin mukaan
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä
 • tekee ohjausyhteistyötä oppilaitoksen opettajien ja työpaikan kanssa

Yhteystietoja

Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion opinto-ohjaajat auttavat sinua – ole rohkeasti yhteydessä!

Etsitkö vielä uraasi? Pohditko alan vaihtoa? Ole yhteydessä ohjaus- ja neuvontapalveluihin.