Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja on  tukena opintopolkusi aikana

Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta perustutkinnoissa. Jokaisella ryhmällä on oma opinto-ohjaaja.

Opinto-ohjaaja auttaa ja tukee sinua opintojesi suunnittelussa, valintojen tekemisessä, oppimiseen liittyvissä asioissa, opintojen etenemisessä sekä työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä. Ohjauksen avulla jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen opiskelupolkuun.

Tärkeä lähtökohta yksilöllisen opintopolun toteutuksessa on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka laadit yhdessä tutoropettajasi ja tarvittaessa myös opinto-ohjaajasi kanssa. Suunnitelma kirjataan Wilmaan ja sitä päivitetään säännöllisesti. Muista oma vastuusi opiskelusuunnitelman ajan tasalla pitämisessä sekä opintojen etenemisen seurannassa.

Opinto-ohjaaja pitää opotunteja, henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja ja mahdollisesti myös pienryhmäohjausta. Sinulla on oikeus saada ohjausta myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana. Voit olla yhteydessä ja sopia ohjauskäyntejä tarpeen mukaan.

Kun valmistuminen lähestyy, ole rohkeasti yhteydessä opinto-ohjaajaasi jatkosuunnitelmien tekemistä varten. Opinto-ohjaaja osaa neuvoa niin työllistymiseen kuin jatko-opiskeluunkin liittyvissä asioissa.

Ohjaussuunnitelma Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa

Kysy lisää: opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät täältä