Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit

Yhteiset tutkinnon osat 35 op (pakolliset 26 osp ja valinnaiset 9 osp) kuuluvat 1.1.2018 alkaen osana kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisiä tutkinnon osia ovat matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamistavoitteet ja arviointikriteerit on kuvattu alla.

1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen