Työelämässä oppiminen

Käytännön ammattitaidon osaamista hankitaan joko koulutus- tai oppisopimuksella. Näitä voi myös joustavasti yhdistää opintojen aikana. Jokainen työelämässä oppimisen jakso suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, koulun ja työpaikan kesken. Työelämässä oppimisen muoto ja määrä kirjataan sinun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS). 

Koulutus- tai oppisopimuksen solmiminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi alanmukaisiin opintoihin liittyvää tekemistä, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työelämässä oppimisen ajaksi sinulle nimetään työpaikalta oma työpaikkaohjaaja ja koulusta ohjaava opettaja. He seuraavat, auttavat ja ohjaavat oppimisen etenemistä ja suunniteltujen tavoitteiden toteuttamista. Yhteistyössä kanssasi sovitaan myös työelämässä oppimisen aikana tehtävien näyttöjen suunnittelusta ja tekemisestä. 

Koulutussopimus 

Koulutussopimuksessa sinä et ole työsuhteessa, eikä sinulle makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään aina kirjallisesti. Työpaikalla on tarkoitus suorittaa tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. 

Oppisopimus 

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työsuhde voi olla uusi tai valmiiksi voimassa oleva. Oppisopimuskoulutuksessa sinä olet työntekijä ja saat työnantajalta palkkaa. Oppisopimuksen osapuolia ovat kanssasi työnantaja, oppilaitos ja oppisopimustoimija. Oppisopimuksella on mahdollisuus opiskella mitä tahansa ammatillista tutkintoa, tutkinnon osia sekä syventävää ja täydentävää koulutusta. 

Oppisopimukseen hakeutuminen, opintososiaaliset edut ja lisätietoa löydät täältä.