Yrittäjyys opinnoissa

Pyrimme kouluttamaan opiskelijoistamme aktiivisia, palveluhenkisiä ja ammatistaan ylpeitä osaajia, jotka ottautuvat reippaasti työtehtäviin, kantavat vastuunsa ja osaavat oman alansa liiketoimintaa. Opiskelijamme voivat kokeilla yrittäjyyttä osana opintoja ja halutessaan suunnitella opintojen jälkeistä yritystoimintaa.

NY 24h-leiri

Vuorokauden kestävällä leirillä eri alojen opiskelijat pääsevät käytännössä ideoimaan liikeideaa, jota kehitetään eteenpäin yhdessä. Leirillä kehitetään muun muassa esiintymistaitoja sekä oman liikeidean työstämistä. Leirillä on rento ja yrittäjyyteen innostava ilmapiiri. http://nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/24h-leiri/ 

Yrittäjyyskilpailut

Lukuvuoden aikana on useita yrittäjyyskilpailuja, joihin voit osallistua yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Draft, Taitajat ja Uskalla yrittää.

NY Vuosi yrittäjänä

Opintojesi aikana voit harjoitella yrittäjyyttä oman NY harjoitusyrityksesi kautta. Ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva harjoitusyritys (NY-yritys). NY - yritys voi toimia myös kesällä, joten voit tehdä kesätöitä myös yrittäjänä. https://vuosiyrittajana.fi/

NY vuosi yrittäjänä- ohjelman valinneet suorittavat yrittäjyyspolun, lue lisää

Yrittäjyys-tutkinnon osat

Useimmissa tutkinnoissa toimialaan liittyvä yrittäjyys ja yritystoiminnan kehittäminen toteutetaan seuraavien tutkinnon osien avulla:

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp: Opintoihin sisältyy oman osaamisen tunnistaminen, liikeidean kehittäminen, verkostoituminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Yrityksessä toimiminen 15 osp: Opintoihin sisältyy oman yrityksen harjoittaminen, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi osallistumalla NY – vuosiyrittäjänä ohjelmaan.

 

Yrittäjän ammattitutkinto 150 osp

Tutkinto on oivallinen työkalu oman yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja kehittämiseen. Sen avulla voi kehittää ydinliiketoiminnan lisäksi esim. tuotteistamista, myyntiä ja markkinointia. Katso lisää www.sakky.fi/yat

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 180 osp

Tutkinto antaa hyvät valmiudet erilaisten uusien ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen ja luomiseen. Tutkinto sisältö: proaktiivinen kehittäminen, brändin rakentaminen, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, innovaattorina toimiminen ja palvelumuotoilu tuotekehitystyössä.

 

Muut yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan palvelut 

https://www.bcpohjois-savo.fi/

Business Centerin toteuttamat Havuja ohjelmat yrittäjyyttä ja innovaatioita kehittäville.

https://www.bcpohjois-savo.fi/innovaatiopalvelut/  

 

Ota yhteyttä:

Sirpa Muiniekka, yrittäjän ammattitutkinto, tuotekehitystyön eat,  sirpa.muiniekka@sakky.fi

Pertti Puustinen, yrittäjän ammattitutkinto, pertti.puustinen@sakky.fi

Leena Laakso-Seppälä, NY vuosiyrittäjänä, yrittäjyysopinnot, leena.laakso-seppala@sakky.fi

Harri Holopainen, innovaatioasiantuntija, Havuja ohjelmat,  harri.holopainen@sakky.fi

Susanna Väyrynen, kesä NY vuosiyrittäjänä, susanna.vayrynen@sakky.fi

Risto Räsänen, NY24h leiri, NY vuosiyrittäjänä, risto.rasanen@sakky.fi