Asuminen

Savon ammattiopistolla on asuntola Toivalassa. Lisätietoja saat asumispalveluohjaajalta ja tutoropettajalta. 

 • Asuntolassa asut viihtyisästi ja turvallisesti sekä saat paljon uusia ystäviä. 
 • Soluasunnot rivitalossa
 • Kalustetut yhden ja kahden hengen huoneet
 • Yhteiskeittiöt, oleskelutilat sekä suihku-ja wc-tilat. 
 • Oppilaitoksen modernit liikunta-ja harrastetilat ovat opiskelijoiden käytössä iltaisin. 

Kuopion ja Siilinjärven palvelut ovat helposti tavoitettavissa. 

 Hakulomake: asuntolalomake_2016.pdf

 1. Opiskelijoilla on asumisoikeus ainoastaan opiskelupäivinä. Viikonlopuksi tai loma-ajaksi on sitä varten anottava erillinen lupa. Alle 18 -vuotiaan kyseessä ollessa lupahakemuksen allekirjoittaa myös huoltaja.
 2. Asuntolassa on jokaisella oikeus asumisrauhaan. Ketään ei saa tarpeettomasti häiritä. Hiljaisuus on klo 22–06 välisenä aikana. Vierailuajat määritellään asuntoloittain.  Näistä ajoista poikkeavista vierailuajoista sovitaan erikseen asuntolahenkilöstön kanssa.
 3. Asuntolassa on noudatettava hyviä käytöstapoja. Asukas on velvollinen ilmoittamaan tapaturmista, äkillisistä sairaustapauksista sekä häiriöistä ja epäkohdista asuntolahenkilöstölle. 
 4. Jokainen yhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueen siistinä. Asukkaat huolehtivat itse oman huoneensa sekä yhteisten tilojen siisteydestä erillisten ohjeiden mukaisesti.
 5. Asukkaat huolehtivat siitä, että palauttaessaan heille luovutetut tilat ja välineet ovat vastaavassa kunnossa kuin heille luovutettaessa. Mahdollisesta omaisuuden vahingoittumisesta on välittömästi, korvausvelvollisuuden uhalla, ilmoitettava, vahingon aiheuttajan ollessa pääsääntöisesti korvausvelvollinen (koskee myös virheellistä palohälytystä). 

  • Työvaatteet, kumisaappaat ja harrastusvälineet säilytetään niille varatuissa tiloissa.
  • Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta.
  • Ajoneuvojen säilyttäminen on sallittu vain niille varatuilla paikoilla.
   

 6. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen käytössä olevilla sisä- ja ulkoalueilla sekä asuntolassa.
 7. Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen käytössä olevilla sisä- ja ulkoalueilla sekä asuntolassa.
 8. Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty.
 9. Asuntolassa asuva on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen henkilökunnan ja solunvanhimpien antamia ohjeita ja määräyksiä.  

Järjestyssääntörikkomukset ja kurinpito

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, asuntolan järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista.

Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta. Kurinpitorangaistuksesta päättää kuntayhtymän  toimintasäännön mukaan rehtori.

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan voi poistaa koulun alueelta (asuntolasta) opettaja, koulutuspäällikkö ja rehtori. Opiskelijan erottamisesta opiskelija-asuntolasta päättää rehtori. Kurinpidollisista toimenpiteistä lähetetään tieto vastuualueen kuraattorille.

Asuntolan järjestyssäännöt on vahvistettu 29.10.2010.

Lisätietoja
Asumispalveluohjaaja Heikki Parviainen
p. 044 785 3092

Osoite:
Savon ammattiopisto
Haapamäentie 1
70900 TOIVALA