Asuminen

Savon ammattiopistolla on asuntola Toivalan kampuksen yhteydessä (Haapamäentie 1; n. 15 km Kuopiosta ja n. 10 km Siilinjärveltä). Lisätietoja saat asumispalveluohjaajalta ja tutoropettajalta.

  • Asuntolassa asut viihtyisästi ja turvallisesti sekä saat paljon uusia ystäviä.
  • Asuntolassamme on asuinsoluja rivitalotyyppisissä majoitustiloissa.
  • Asuntolassamme on kalustettuja yhden ja kahden hengen huoneita. 
  • Asuinsoluissa on yhteiskeittiöt, oleskelutilat sekä suihku-ja wc-tilat.
  • Oppilaitoksen modernit liikunta-ja harrastetilat ovat opiskelijoiden käytössä iltaisin.
  • Kuopion ja Siilinjärven palvelut ovat helposti tavoitettavissa.

 Hakulomake löytyy Wilmasta ja liitteenä: 
asuntolahakemus toivala.pdf
asuntolan jarjestyssaannot 10062019.pdf 

Ensimmäinen asukasvalinta tehdään 6.7.2020. Tähän mennessä oppilaitokseen tulleet hakemukset ovat tässä valinnassa mukana. Kaikille hakeneille lähetetään vastauskirjeet. Seuraavan kerran asuntolapaikkahakemuksia käsitellään 27.7.2020 alkaen. Opiskelija-asuntolan asunnot ovat kalustettuja soluasuntoja (pääosin 2 hengen huoneet). Asuntolassa asuminen on perustutkinto-opiskelijalle maksutonta. 

Tarkempia tietoja saat asumispalveluohjaajalta:
Toivala puh. 044 785 3092 (ohjaaja päivystää 18.6.2020 saakka sekä 27.7.2020 jälkeen)

 Opiskelija-asunnot eri paikkakunnilla

Ammattiin opiskelevat voivat hakea yleisiä opiskelija-asuntoja tai yleisiä vuokra-asuntoja.
Lisätietoja ja tarkempia yhteystietoja Wilman tiedotteesta tai asunnon tarjoajien omilta www-sivuilta:
Kuopiossa http://www.kuopas.fi
Varkaudessa http://www.wartalo.fi/
Iisalmessa http://www.petterinkulma.fi

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kaikkien asuntolassa asuvien viihtyvyyttä sekä turvata mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun ja asumiseen. Järjestyssääntöjä sovelletaan myös asuntolassa vieraileviin henkilöihin. Opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöä. Opiskelija-asuntolan alueena pidetään koko oppilaitoksen aluetta.

a) Opiskelijoilla on asumisoikeus ainoastaan opiskelupäivinä. Viikonlopuksi tai loma-ajaksi on sitä varten anottava erillinen lupa. Alle 18 -vuotiaan kyseessä ollessa lupahakemuksen allekirjoittaa myös huoltaja.

b) Asuntolassa on jokaisella oikeus asumisrauhaan. Ketään ei saa tarpeettomasti häiritä. Hiljaisuus on klo 22–06 välisenä aikana. Vierailuajat määritellään erikseen. Näistä ajoista poikkeavista vierailuajoista sovitaan erikseen asuntolahenkilöstön kanssa.

c) Asuntolassa on noudatettava hyviä käytöstapoja. Asukas on velvollinen ilmoittamaan tapaturmista, äkillisistä sairaustapauksista sekä häiriöistä ja epäkohdista asuntolahenkilöstölle.

d) Jokainen yhteisön jäsen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueen siistinä. Asukkaat huolehtivat itse oman huoneensa sekä yhteisten tilojen siisteydestä erillisten ohjeiden mukaisesti.

e) Asukkaat huolehtivat siitä, että palauttaessaan heille luovutetut tilat ja välineet ovat vastaavassa kunnossa kuin heille luovutettaessa. Mahdollisesta omaisuuden vahingoittumisesta on välittömästi, korvausvelvollisuuden uhalla, ilmoitettava, vahingon aiheuttajan ollessa pääsääntöisesti korvausvelvollinen (koskee myös virheellistä palohälytystä).

Työvaatteet, kumisaappaat ja harrastusvälineet säilytetään niille varatuissa tiloissa.

Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Ajoneuvojen säilyttäminen on sallittu vain niille varatuilla paikoilla.

f) Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen käytössä olevilla sisä- ja ulkoalueilla sekä asuntolassa.

g) Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen käytössä olevilla sisä- ja ulkoalueilla sekä asuntolassa.

h) Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan on kielletty.

i) Asuntolassa asuva on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen henkilökunnan ja solunvanhimpien antamia ohjeita ja määräyksiä.