Hallitus ja sen jäsenet

Salkun hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä Savon ammattiopiston eri koulutusyksiköistä.
Hallituksen jäsenet valitaan Salkun syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.  

Toiminta on avointa kaikille Savon ammattiopiston varsinaisille opiskelijoille. Hallituksen jäsenet edustavat oman koulutusyksikkönsä opiskelijoita päätöksiä tehtäessä.