Erityisopetus

Erityinen tuki

Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle tehdään lähtötasotestit matematiikasta, äidinkielestä (suomi) ja englanninkielestä. Opiskelijalla on mahdollista saada erityistä tukea, jos opiskelu ei etene tavanomaisen opetuksen ja tukiopetuksen keinoin oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Tällöin opiskelijalle laaditaan erityisen tuen suunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan suunnitellut tukitoimet opetukseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, sekä opiskeluhuollolliset tukitoimet. Erityisen tuensuunnitelma laaditaan yhdessä opiskelijan, alaikäisen huoltajan, tutoropettajan, sekä erityisopettajan ja tarvittaessa muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.