Koulutus

Toimintaamme ohjaava arvo on luottamus. Uskomme, että henkilökuntamme ja opiskelijamme toimivat kaikessa tämän arvon mukaisesti.

KOULUTUS

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opetus koostuu lähi‐ ja verkko‐opiskelusta, itsenäisestä opiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Suurin osa opiskelusta tapahtuu koulutiloissa ja työpaikoilla käytännön työtehtävissä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla suoritetaan opintoja työtä tehden ja solmitaan samalla suhteita mahdollisiin tuleviin työnantajiin. Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan joko koulutus- tai oppisopimuksena tai näiden yhdistelmänä. Suurin ero näiden kahden sopimuksen välillä on se, että oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa palkkaa.

Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, koulun ja työpaikan kesken. Samalla määritellään kunkin osapuolen vastuut ja velvollisuudet. Työskentelypaikat sovitaan koulutusalalla vallitsevan käytännön mukaisesti. Koulutus- tai oppisopimuksen solmiminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi alan opintoihin liittyvää toimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen voi suorittaa myös ulkomailla. Jakson tai osan siitä voi poikkeustapauksissa suorittaa koulutusalan harjoitusyrityksessä. 

Näytöt

Perustutkinnon ammatilliset opinnot on jaettu tutkinnon osiin, jotka arvioidaan näytöillä. Tutkinnon osien näytöt ovat opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Näyttöjen myötä opiskelija osoittaa, että hän on saavuttanut tutkinnon osien ammatilliset tavoitteet ja työelämän vaatiman ammattitaidon. Näytöt järjestetään pääsääntöisesti aidoissa työtilanteissa ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.