Monessa mukana

Kansainvälisyystoiminta

Kansainvälisyystoiminnan päätavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta vastaamaan kansainvälistyvän työelämän vaatimuksia ja tukea opiskelijoiden työllistymistä. Samalla kielitaito, kulttuurien tuntemus ja ammatilliset taidot monipuolistuvat. Ulkomailla suoritetut opinnot lisäävät itseluottamusta ja työnantajat arvostavat osallistumista kansainvälisiin projekteihin opiskelun aikana. Kansainvälisyys liittyy alan opiskeluun ja siihen osallistuvia opiskelijoita pyritään tukemaan taloudellisesti. Ulkomailla tapahtuvat työssäoppimisjaksot sijoittuvat opintojen loppuvaiheeseen. Kansainvälistä kokemusta voi saada myös omassa koulussa, sillä eri aloilla vierailee ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia vuosittain. On myös mahdollista järjestää yhteisiä opintojaksoja tai hankkeita kansainvälisen yhteistyökoulun kanssa.

Monien yhteistyökumppaneidemme kanssa meillä on kiinteät suhteet, koska olemme tehneet yhteistyötä jo useita vuosia. Kansainvälisyydellä on myös positiivinen vaikutus koulun ja työelämän/yritysten väliseen yhteistyöhön. Oppilaitoksellamme on yhteyksiä noin viiteentoista maahan Euroopassa. Oppilaskunnan kautta voi myös esittää ideoita kansainväliseen toimintaan. 

Kun suunnittelet opiskelua tai työssäoppimista ulkomailla, tutustu oppilaitoksen kansainvälisen toiminnan nettisivuihin ja ota yhteyttä koulutusalan kansainvälisyyskoordinaattoriin tai alan yhdysopettajaan. Selvitä hyvissä ajoin ennen ulkomaille lähtöä työssäoppimispaikan vaatimat rokotukset, tutkimukset ja vakuutukset. Ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon hyvissä ajoin ennen lähtöä ja tarvittaessa heti ulkomaanjakson jälkeen.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Oppilaitoksella on valtakunnallinen erityistehtävä huolehtia lahjakkaiden kilpaurheilijoiden ammatillisesta koulutuksesta ja urheiluvalmennuksesta. Oppilaitoksessa opiskelee noin 95‐100 kilpaurheilijaa, jotka suorittavat opintonsa urheilupainotteista henkilökohtaista opetussuunnitelmaa noudattaen. Valmennusryhmään voi päästä mukaan vielä lukuvuoden aikanakin, jos urheilullinen suoritustaso on riittävä. Valmennusryhmään pääsystä voi neuvotella valmennuskoordinaattori Hanna Linnilän kanssa. Valmennusryhmän urheilijat kuuluvat myös Kuopion alueen urheiluakatemiaan. 

Urheiluvalmennus tapahtuu yhteistoiminnassa Kuopion alueen urheiluakatemiassa mukana olevien oppilaitosten kanssa. Paikkakunnan valmennustunneista saa tietoa valmennuskoordinaattorilta. 

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen opiskelijat edustavat Savon ammattiopistoa oppilaitosten välisissä kisoissa ja turnauksissa. Turnauksiin opiskelijat ovat vakuutettu, mahdolliset vammasta aiheutuneet kulut hoidetaan vakuutusyhtiön kautta (hoitokulut 10 000 € saakka / tapaturma).

Lukio‐opintoja ammatillisten opintojen ohessa 

Voit sisällyttää opintoihisi  lukio-opintoja jatko-opintopolun opiskelijana tai tähdätä ylioppilastutkintoon kaksoistutkinto-opiskelijana. Lukio‐opinnot suunnitellaan jokaisen opiskelijan kohdalla yksilöllisesti osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOKS). Kysy lisää lukiokurssien opiskelusta opinto‐ohjaajaltasi.

Oma Polku opinnot osana ammattiin opiskelua

Savon ammattiopiston opiskelijana voit valita koulutuksen monipuolisesta koulutustarjonnasta ja rakentaa oman OmaPolkusi joustavasti ja yksilöllisesti. Sen avulla voit parantaa työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksiasi. Polku suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti jokaiselle. Voit valita viidestä eri polusta. HUOM! Urheilijan polku on mahdollinen vain urheiluakatemian opiskelijoille!

Huippuosaajan polku

Haluatko sinä kehittyä oman alasi huippuosaajaksi? Kiinnostaako osallistuminen alasi kilpailutoimintaan? 
Haaveiletko jatko-opinnoista ammatillisten opintojen jälkeen?
Jos vastasit kyllä, et varmaan pelkää haasteita ja olet tottunut työskentelemään paineen alla. Huippuosaajan polku tarjoaa sinulle mahdollisuuden vahvistaa ja kehittää omaa ammatillista osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä, joita ovat alasi työpaikat sekä eri kilpailutilanteet ja niihin valmentautuminen.

Jatko-opintopolku

Kiinnostaako sinua opiskelu ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ammatillisten opintojen jälkeen? Ovatko jatko-opinnot kenties yksi vaihtoehto tulevaisuudessasi?
Jos vastasit kyllä, oppilaitoksemme jatko-opintopolku tarjoaa sinulle mahdollisuuden vahvistaa valmiuksiasi jatkaa opintoja ammatillisen perustutkinnon jälkeen. Jatko-opintopolulla voit parantaa mm. kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia sekä yleisiä opiskeluvalmiuksia.

Kansainvälisyyspolku

Oletko kiinnostunut työskentelemisestä kansainvälisessä yrityksessä? Haaveiletko opiskelemisesta ulkomailla? Valitsemalla kansainvälisyyspolun kehität valmiuksiasi työllistyä kansainväliseen työympäristöön. 
Opinnoissa kehität kielitaitoasi sekä hankit osaamista eri kulttuureista ja kansainvälisen työelämän pelisäännöistä.

Urheilijan polku

Onko kilpaurheilu osa elämääsi? Tähtäätkö huipulle omassa urheilulajissasi?
Ammattiopintojen ja urheilutavoitteiden yhdistäminen on mahdollista Urheilijan polulla. Hankit ammatin ja kehität samalla itseäsi urheilijana. Savon ammattiopisto on Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon kuuluva oppilaitos, jossa tuetaan urheilevaa opiskelija kokonaisvaltaisesti. Opetusministeriö on myöntänyt oppilaitoksellemme erityisen tehtävän urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi.
HUOM! Urheilijan polku on tarkoitettu vain urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen valituille opiskelijoille, ja se oikeuttaa aamuvalmennuksiin.

Yrittäjyyspolku

Houkutteleeko sinua yrittäjyys, oman yrityksen perustaminen ja sen pyörittäminen?
Sinulla on mahdollisuus oppia yrittäjyyttä erilaisissa oppimisympäristöissä valitsemalla yrittäjyyspolun. Opinnoissa kehität yrittäjävalmiuksiasi ja voit esimerkiksi perustaa oman yrityksen jo opiskelun aikana tai sen jälkeen. Tarvitset vain kiinnostuksen yrittäjyyteen!

Kestävä kehitys

Sinustako ympäristöosaaja? Astu kestävän kehityksen polulle ja hanki erityisosaamista ympäristöasioissa. Saat eväitä työpaikan ympäristöasioiden edistämiseen ja mahdollisuuden kehittää ympäristöosaamisestasi kilpailuvaltin. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa Yrityksen ympäristövastaava- opintokokonaisuus, josta saat erillisen osaamistodistuksen.