Opintososiaaliset asiat

Opetus on ammatillisessa peruskoulutuksessa maksutonta.

Ruokailu

Jokainen ammatillisen perusasteen (perustutkintojen) sekä valmentavan koulutuksen päätoiminen opiskelija saa yhden maksuttoman aterian päivässä. Etuus ei koske oppisopimus- ja työvoimakoulutuksessa opiskelevia. Luonnonvara‐alan opiskelijoille tarjotaan myös aamupala ja päivällinen. Erityisruokavaliota tarvitseva opiskelija saa hänelle sopivan aterian esitettyään siitä lääkärintodistuksen opiskelijaravintolaan. Oppilaitoksen kahviloista voi ostaa terveellisiä välipaloja.
Ruokailu tapahtuu lukujärjestyksessä olevan lounastauon aikana lounasravintolassa. Ruokailua varten tarvitaan Kela‐kortti, joka leimataan kortinlukulaitteeseen.

Opintotuki

Opintotukea voi saada peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin. Opintotukea voi hakea verkossa www.kela.fi/opiskelijat. Opintotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan opiskelutodistus, jonka voi hakea opiskelupalvelupisteestä/opintotoimistosta tai jonka voi pyytää skannattuna sähköpostiin.

Koulumatkatuki

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa / kk. Koulu‐matkatuen hakemuslomakkeita ja ohjeita saa asiakaspalvelupisteestä tai toimipisteen toimistosta, johon täytetty lomake myös palautetaan. Toimistosihteeri täyttää oppilaitoksen osuuden ja sen jälkeen oppilaitos toimittaa hakemukset edelleen KELA:n toimistoon. Koulumatkatuen myöntää KELA. Kts. lisätietoja KELA:n oppaasta ja Internetistä: www.kela.fi.

Asuminen

Savon ammattiopistolla on opiskelija‐asuntolat Muuruvedellä ja Toivalassa. Lisätietoja saa ryhmänohjaajalta sekä tai asumispalveluohjaajalta.

Opiskelijan vakuutusturva

Oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat vakuutusturvan piiriin. Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus on voimassa opetuksen aikana, välitunneilla sekä otettaessa osaa oppilaitoksen opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilutapahtumiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, yrityksissä jne. sekä matkalla suorinta tietä kotoa opiskelupaikkaan tai opiskelupaikasta kotiin. Vakuutus koskee myös ulkomailla vaihto‐opiskelijana olevia opiskelijoita. Opiskelijoiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa työssäoppimisjakson, työharjoittelun, näyttötutkinnon aikana sekä matkalla suorinta tietä kotoa työharjoittelupaikkaan tai työharjoittelupaikasta kotiin. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Opiskelijoiden matkavakuutus on voimassa opintosuunnitelman mukaisilla opinto- ja työssäoppimis/työharjoittelumatkoilla kaikkialla maailmassa. Tapaturmasta on välittömästi ilmoitettava opettajalle tai ryhmänohjaajalle, jonka kanssa tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiön nettipalveluun. Tapaturmailmoitus on tehtävä viimeistään 10 vuorokauden kuluessa tapaturmasta. Opiskelija on itse vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä. Opiskelijoilla on työharjoitteluvakuutus voimassa työharjoittelun aikana. Liittymällä ammattijärjestön opiskelijajäseneksi saa myös liittojen tarjoamia maksuttomia vakuutusetuuksia. Kiireellistä ensiapua vaativissa tapaturmissa hakeudutaan välittömästi hoitoon ja tehdään sen jälkeen mahdollisimman pian tapaturmailmoitus.

Opiskelijoilta perittävät maksut

Opiskelijoilta perittävät maksut ovat seuraavat:

  • oikeaksi todistettu jäljennös/kopio tutkintotodistuksesta tai muusta arkistoidusta todistuksesta 22,32 €/kpl (sis. alv). Postitse toimitettavat kopiot arkistoiduista todistuksista toimitetaan postiennakkokirjeenä, jolloin kopion hintaan lisätään todelliset postikulut. 
  • tutkintomaksu näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä 58 euroa (OKM:n määräämä maksu, tilitetään OPH:lle)
  • yksityisopiskelijaksi kirjautuminen 35 € (sisältää HOPS:n laadinnan)
  • yksityisopiskelijan tenttimaksut: 50 €/teoriatentti, 70 €/työtentti
  • yksityisopiskelijan työssäoppimisen/näytön ajalta työpaikalle maksettava ohjauskorvaus‐ maksu (hinta määräytyy oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan sopimuksen mukaan)
  • opiskelijakortti hävinneen kortin tilalle 10 €  
  • ammattikirjamaksu 20 €.