Tietolähteitä

Tietoa opiskelijavalinnoista ja koulutuksesta:

Koulutusnetti: www.opintopolku.fi – tietokanta, jonka avulla löytyy ajantasaista tietoa koulutus‐ tarjonnasta Suomessa ja esim. koulutusoppaat.

Suomen koulutusjärjestelmä: www.edu.fi 
Oppisopimuskoulutus: www.edu.fi/info/oppisopimus/ 
Ammattitutkinnot: www.oph.fi/ammattitutkinnot/ 
Tutkintonimikkeet: www.oph.fi/info/tutkintonimikkeet/ 
Yleiset kielitutkinnot: www.oph.fi/kielitutkinnot/
Maahanmuuttajien koulutus: www.oph.fi/info/maahanmuuttajat/ 
Työssäoppiminen: www.edu.fi/tonet
Oman osaamisen arvioinnin työkalu: www.osaan.fi

Muita tärkeitä osoitteita:

KELA:n opintotukikeskuksen sivut: www.kela.fi/opintotuki 
Opetusalan tietopalvelu: www.edu.fi
Opetushallituksen kotisivut: www.oph.fi 
Cimon kotisivut: www.cimo.fi
Työhallinnon palvelusivut: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
Kuopion seudun yrityspalvelu: www.yrityspalveluverso.fi 
Työssäoppiminen ja työnhaku: www.oikopolku.fi
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri ja urheiluliitto SAKU ry: www.sakury.net 
Suomen ammattiin opiskelevat SAKKI ry: www.sakkinet.fi

Tukea elämään:
www.tukinet.net
www.paihdelinkki.fi
www.irtihuumeista.fi
http://www.a-klinikka.fi/
 

Toimintaa ohjaavat lait, asetukset, määräykset ja säännöt

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L 630/1998) ja sitä vastaava asetus (A 811/1998) ja niihin tulleet muutokset

Ammatillisten perustutkintojen perusteet (OPH)

Nuorisolaki (L 693/2010)

Savon koulutuskuntayhtymän / Savon ammattiopiston säännöt ja ohjeet