Opiskeluhuolto

Opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluita opintojensa tueksi

Mitä sinulle kuuluu?

Muistathan, että myös etäopiskelun aikana opiskelijoiden tukena toimii moni taho. Tutoropettajat ovat opiskelijoiden tuki ja turva, mutta toisinaan opiskelija voi kaivata keskusteluapua tai muuta paikkaa jutella verkossa.

Klikkaamalla tästä linkistä löydät lisää verkossa toimivia tukipalveluita elämän kaikkiin tilanteisiin!

Opiskelijan on mahdollisuus saada yksilökohtaisia opiskelijaterveydenhuollon palveluita, psykologi- ja kuraattoripalveluja, sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa kotikunnastaan riippumatta. Opiskeluhuollossa tehdään yhteistyötä myös seurakuntien, nuorisotoimen ja muiden sidosryhmien kanssa.

ala_yksin_jaa.jpg

Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Hyvinvoiva opiskeluyhteisö, sekä terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin edellytyksiä.

Opiskeluhuollon toimilla pyritään tukemaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia, sekä edistämään terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistämään mielenterveyttä ja ehkäisemään syrjäytymistä, sekä edistämään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tukitoimilla pyritään myös tunnistamaan, lieventämään ja ehkäisemään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.(L1287/2013 6§).

Yksiköiden sijaintikunnat vastaavat palveluiden tuottamisesta ja ne järjestetään yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveystoimien opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten kanssa.

ala_yksin_jaa_2.jpg