Kuraattori- ja psykologipalvelut

kuraattorit_matala.jpg

Psykologien ja kuraattorien työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa

Opiskelija voi keskustella kuraattorin tai psykologin kanssa luottamuksellisesti ja maksuttomasti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Heidän luokseen voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Opiskeluhuoltohenkilöstö osallistuu henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin.

Kuraattorit ja psykologit ovat oppilaitoksen sijaintikuntien työntekijöitä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).

Opiskeluhuollon yhteystiedot löytyvät tästä linkistä: opiskeluhuollon toimijat.pdf

Kuopion opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien yhteystiedot sekä heidän pitämänsä blogi löytyvät myös osoitteesta: www.tukeatoiseen.fi 

Psykologipalvelut

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin tai pelaamiseen liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologilla käyntien määrä ja tiheys vaihtelevat yksilöllisesti. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai – hoitoon tai muihin palveluihin. Psykologille voi varata aikaa puhelimitse, Wilman kautta tai henkilökohtaisesti asioimalla. Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksen yhteystietosivulta hakusanalla psykologi.

Kuraattoripalvelut

Kuraattorit vastaavat oppilaitoksen sosiaalityön palveluista. He ohjaavat ja auttavat opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, motivaatioon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorit tiedottavat opiskelijoiden käytettävissä olevista palveluista sekä tarvittaessa ohjaavat opiskelijoita erilaisten palveluiden piiriin ja opiskelukyvyn arviointiin. Kuraattoreille voi varata aikaa puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti asioimalla. Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksen yhteystietosivulta hakusanalla kuraattori.

Tämän linkin takaa löytyy: Opiskeluhuollon suunnitelma