Kuraattori- ja psykologipalvelut

kuraattorit_matala.jpg

Psykologien ja kuraattorien työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa

Opiskelija voi keskustella kuraattorin, psykologin, tai psyykkarin kanssa luottamuksellisesti ja maksuttomasti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Heidän luokseen voi hakeutua myös esim. vanhemman, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä.

Opiskeluhuoltohenkilöstö osallistuu henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin sekä tarvittaessa muihin opiskelijahuollon asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin.

Kuraattorit, psykologit ja psyykkarit ovat oppilaitoksen sijaintikuntien työntekijöitä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).

Opiskeluhuollon yhteystiedot löytyvät tästä linkistä: opiskeluhuollon toimijat.pdf

Kuopion opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien yhteystiedot sekä heidän pitämänsä blogi löytyvät myös osoitteesta: www.tukeatoiseen.fi 

Psykologipalvelut

Psykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin tai pelaamiseen liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologilla käyntien määrä ja tiheys vaihtelevat yksilöllisesti. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai – hoitoon tai muihin palveluihin. Psykologille voi varata aikaa puhelimitse, Wilman kautta tai henkilökohtaisesti asioimalla. Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksen yhteystietosivulta hakusanalla psykologi.

Kuraattoripalvelut

Kuraattorit vastaavat oppilaitoksen sosiaalityön palveluista. He ohjaavat ja auttavat opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, motivaatioon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorit tiedottavat opiskelijoiden käytettävissä olevista palveluista sekä tarvittaessa ohjaavat opiskelijoita erilaisten palveluiden piiriin ja opiskelukyvyn arviointiin. Kuraattoreille voi varata aikaa puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti asioimalla. Yhteystiedot löytyvät oppilaitoksen yhteystietosivulta hakusanalla kuraattori.

Psyykkaripalvelut

Varkaudessa ja Iisalmessa opiskeluhuollossa työskentelee muiden toimijoiden lisäksi psyykkareita eli (psykiatrisia) sairaanhoitajia. Psyykkarin työn tavoitteena on opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukeminen, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhaisen tuen tarjoaminen. Voit ottaa yhteyttä psyykkariin puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. 

Iisalmi
Mielenterveyteen liittyvät asiat hoidetaan psyykkarin vastaanotolle. Psykologille ohjautuvat tällä hetkellä vain oppimisen- ja keskittymisenvaikeuksien arviot. Yhteydenotot tehdään puhelimitse, Wilmalla ja sähköpostilla.

Varkaus
Varkaudessa psyykkariin voi olla yhteydessä mielen hyvinvointiin, jaksamiseen, uniongelmiin tai mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Opiskelija voi olla suoraan yhteydessä psyykkariin, mutta myös opiskelijan lähipiiri, oppilaitoksen henkilökunta tai muut oppilashuollon toimijat voivat olla psyykkariin yhteydessä, jos herää huolta opiskelijasta.

Varkaudessa psykologille ohjautuvat opiskelijat, joilla on oppimiseen tai keskittymiseen liittyviä haasteita. Psykologin tutkimuksiin ohjautuminen tapahtuu opiskeluterveydenhuollon selvittelyiden kautta.

Tämän linkin takaa löytyy: Opiskeluhuollon suunnitelma