Opiskelun kustannukset

kustannukset_matala.jpg

Savon ammattiopisto järjestää ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutuksen tietopuolista opetusta, työvoimakoulutusta sekä maksullista palvelutoimintaa. Opiskelijalle kuuluvat opintoetuudet määräytyvät opintojen päätoimisuuden ja oppilaitoksen saaman koulutuksen rahoituksen perusteella.

Asuntolassa asuminen

Oppilaitoksella on asuntola Toivalan yksikössä. Maksutonta asuntolapaikkaa voivat hakea perustutkintoa opetussuunnitelmaperusteisesti suorittavat (= yhteishaussa tarjottu koulutus) sekä Valma- ja Telma-koulutuksessa opiskelevat.

Hankittavat työvälineet, asusteet, kirjat 

Kustannuksen suuruus vaihtelee opintoalakohtaisesti. Oppikirjat opiskelija hankkii itse. Opintoalan vaatimusten mukaiset, opiskelun päätyttyä opiskelijalle itselleen jäävät työkalut, asusteet,turvakengät yms. opiskelija voi ostaa yhteisostona oppilaitoksen kautta tai hän voi hankkia ne myös itse.
Opintoalakohtaisista kustannuksista on kerrottu opiskelijoille valintakirjeessä ja sen liitteissä, lisätietoja saa koulutuspäälliköltä ja ryhmänohjaajilta.

Tässä liitteessä on mainittu joillakin aloilla opiskeluun liittyviä hankintakustannuksia.

Koulumatkatuki

Kela maksaa koulumatkatukea päätoimisesti opiskeleville, jos päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Tukea saavat tutkintoa suorittavat sekä Valma- ja Telma-koulutuksessa opiskelevat. Koulumatkatukea ei kuitenkaan makseta sellaiselle päätoimiselle opiskelijalle, jolla jo on saman alan perustutkinto ja joka suorittaa siitä toista osaamisalaa. Tämä etuus ei koske oppisopimuskoulutusta tai työvoimakoulutusta, joissa matkakorvaus sisältyy opiskelijan saamiin etuuksiin.

Opiskelijakortti matkustamiseen

Valtion rautateiden (VR) ja Matkahuollon alennuksiin tarvitaan VR:n ja Matkahuollon yhteinen, oma opiskelijakortti. Korttia varten täytetään asiakaspalvelupisteessä / toimipisteen toimistossa erillinen opiskelutodistus. Opiskelutodistus ja passikuva toimitetaan VR:n / Matkahuollon palvelupisteeseen, jossa opiskelijakortti myönnetään. Lisätietoja: www.vr.fi tai www.matkahuolto.fi. 

Maksuton lounas

Päätoimisesti perustutkintoa suorittavat ja Valma- tai Telma-koulutuksessa opiskelevat ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan opiskelupäivinä. Oppilaitoksen saama ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuus sisältää rahoituksen maksuttoman aterian järjestämiseen. Tämä etuus ei koske ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavia eikä oppisopimuskoulutusta tai työvoimakoulutusta. Näiden koulutusten opiskelijat voivat ostaa lounaan oppilaitoksen ravintolasta opiskelijahintaan.

Luonnonvara-alan opiskelijoille tarjotaan myös aamupala ja päivällinen (mm. metsätyömaiden ja eläimiin liittyvistä työtehtävistä ja ajoista johtuen). Erityisruokavaliota tarvitseva opiskelija saa hänelle sopivan aterian esitettyään siitä ilmoituslomakkeen opiskelijaravintolaan (erityisruokavaliolomake). Oppilaitoksen kahviloista voi ostaa terveellisiä välipaloja.

Ruokailu tapahtuu lukujärjestyksessä olevan lounastauon aikana lounasravintolassa. Ruokailua varten tarvitaan Kela-kortti.

Opintotuet

Kansaneläkelaitos (Kela) myöntää päätoimisesti opiskeleville opintotukea: opintoraha, asumislisä ja lainatakaus.  Aikuisopiskelija voi saada päätoimiseen opiskeluun Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea (vuoden 2017 alusta lähtien tuen myöntää Työttömyysvakuutusrahasto). Lisätietoja tuen saamisen ehdoista saa nettisivuilta: www.kela.fi  ja www.koulutusrahasto.fi .

Ammatillisen työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. TE-toimisto valitsee opiskelijat työvoimakoulutukseen. TE-toimisto voi tukea myös omaehtoista päätoimista opiskelua työttömyysetuudella, jos koulutustarve on todettu ja kirjattu työllistymissuunnitelmaan ennen opiskelun alkua. Joissakin tilanteissa vakuutusyhtiö voi maksaa korvausta uudelleen kouluttautumisen ajalta.

Sivutoimisiin opintoihin ei myönnetä opintotukea. Yleensä sivutoimiset opinnot eivät vaikuta muiden etuuksien maksamiseen (esim. työttömyysetuus). Varmista ennen opiskelun alkua opintojen vaikutus saamiisi etuuksiin.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan työnopetuksen ajalta. Oppisopimusopiskelijalla on oikeus päivärahaan ja perheavustukseen tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta, jos hän ei siltä ajalta saa palkkaa. Lisäksi oppisopimusopiskelija voi saada tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta majoitus- ja matkakorvausta.

Kopiointi

Opetusta/oppikirjaa tukevat yksittäiset kopiot ovat opiskelijoille maksuttomia. Oppikirjaa korvaava materiaali on maksullista. Kopiointikäytännöt ovat toimipistekohtaisia ja niistä saa lisätietoa ryhmänohjaajalta tai asiakaspalvelupisteestä / toimipisteen toimistosta. Oppilaitos pyrkii vähentämään paperin kulutusta ja kopiointia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Opiskelijoilta perittävät maksut
  • oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta tai muusta arkistoidusta todistuksesta 22 €/kpl (sis alv 24 %)
  • yksityisopiskelijaksi kirjautuminen 35 € (sisältää HOKS:n laadinnan)
  • yksityisopiskelijan tenttimaksut: 50 €/teoriatentti, 70 €/työtentti
  • yksityisopiskelijan työssäoppimisen/näytön ajalta työpaikalle maksettava ohjauskorvausmaksu (hinta määräytyy oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan sopimuksen mukaan)
  • opiskelijakortti hävinneen kortin tilalle 10 €
Opiskelijoille korvattavat matkakustannukset ja työssäoppimisajan ruokailu 

Mikäli opiskelija erityisestä syystä ja koulutuspäällikön määräyksestä joutuu käyttämään omaa autoaan opiskeluun liittyvässä tehtävässä (ei koske työssäoppimismatkoja), hänelle korvataan 25 senttiä/km.

Työssäoppimisjaksolla oleville opiskelijoille, joille lakisääteisesti kuuluu päivittäinen ruokailu, järjestetään ruokailu yhteistyössä työnantajan kanssa tai käyttämällä hyväksi kuntayhtymän toimipisteiden ruokapalveluja. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan ruokailu ostaa sopimusperusteisesti muulta ruokapalvelun tuottajalta.

Mikäli opiskelija menee työssäoppimispaikkaan, johon ei voida osoittaa ruokapalvelua tai aterian kustannukset ylittävät huomattavasti oppilaitoksen aterian hinnan, maksetaan hänelle työssäoppimisajalta ateriakorvausta 4,00 € / toteutuneelta työssäoppimispäivältä.

Korvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen työssäoppimisen valvojan toimittaman ja nimikirjoituksellaan varmistaman opiskelijaluettelon perusteella. Korvaus maksetaan kahden viikon kuluessa asiatarkastetun, tiliöidyn ja hyväksytyn tositteen saapumisesta pääkassalle.