Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen työssäkäyvälle

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos täytät seuraavat kaikille hakijoille yhteiset edellytykset:
• olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
• opiskelet päätoimisesti julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa joko tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen johtavassa koulutuksessa tai ammatillisessa lisä- tai täydennyskoulutuksessa ja
• et saa muuta tukea opiskeluun

ja lisäksi joko palkansaajan aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset:
• olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa päätoimisessa työ- tai virkasuhteessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
• jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai olet osittaisella opintovapaalla tai opintojen vuoksi osa-aikatyössä yhteensä vähintään 43 päivää

tai yrittäjän aikuiskoulutustuen saamisen edellytykset:
• olet toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua ja
• opiskelet yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää ja
• yritystoiminnan tulosi alenevat tukiaikana opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen.
Aikuiskoulutustukea voit saada yhdessä tai useammassa jaksossa enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana.
Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen tuki, joka muodostuu perusosasta (592,11 e/kk v. 2018) ja palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjälle maksetaan tuen perusosa.
Tuki on verollista. Aikuiskoulutustuen saajana voit lisäksi hakea opintolainan valtiontakausta Kelasta.

Tutustu tukeen tarkemmin verkkosivuillamme www.koulutusrahasto.fi. Sivuilla on myös laskureita, joiden avulla voit testata etukäteen, täyttyykö kahdeksan vuoden työhistoria kohdallasi sekä arvioida mahdollisen tukesi määrää. Verkkosivujen kautta pääset myös lähettämään tukihakemuksen.

Toivotamme menestystä opinnoillesi!

Koulutusrahasto

Esimerkkejä palkansaajan aikuiskoulutustuen määrästä vuonna 2018

 Koulutusrahaston ja Työttömyysvakuutusrahaston on tarkoitus yhdistyä 1.1.2019. Rahastot muodostavat yhdessä uuden Työllisyysrahaston. Yhdistyminen ei muuta aikuiskoulutustuen etuusehtoja. Edellyttäen, että 12.4.2018 eduskunnalle annettu lakiesitys yhdistymisestä hyväksytään, aikuiskoulutustukea haetaan 1.1.2019 alkaen Työllisyysrahastosta. Tiedotamme verkkosivuillamme yhdistymisen etenemisestä.

Esimerkkejä palkansaajan aikuiskoulutustuen määrästä vuonna 2018 (summat ovat bruttoina)

Palkka/kk Tuen määrä/kk

1 600 e    1 012,25 e

1 800 e    1 098,08 e

2 000 e    1 183,90 e

2 300 e    1 312,64 e

2 500 e    1 398,46 e

2 800 e    1 527,20 e

3 000 e    1 613,20 e

3 500 e    1 716,11 e

4 000 e    1 811,47 e

4 500 e    1 906,83 e