Ammattitutkintostipendit

Voit saada ammattitutkintostipendin, kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen
ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  erikoisammattitutkinnon ja täytät seuraavat ehdot:

• olet ollut eläkevakuutetussa työ- tai virkasuhteessa yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja
• olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias ja
• kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendin hakemishetkellä.

Suomen lisäksi myös työskentely EU/ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan huomioida työssäoloaikana. Stipendin saadaksesi sinun ei tarvitse olla työsuhteessa tutkinnon suorittamishetkellä.

Ammattitutkintostipendiä haetaan Työllisyysrahastosta (ent.Koulutusrahasto) vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Tutkinnon suorittamispäiväksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys.
Kertakorvauksena maksettavan verottoman ammattitutkintostipendin suuruus on 400 euroa.

Työllisyysrahaston verkkosivuilta osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi löydät ammattitutkintostipendihakemuksen ja lisätietoja stipendistä. Kun haet stipendiä sähköisessä asiointipalvelussa, voit seurata käsittelyn etenemistä ja saat päätöksen nähtäväksesi asiointipalveluun heti, kun päätös on annettu. Liitä hakemukseesi kopio tai tarkkarajainen valokuva tutkintotodistuksestasi.

Lähetämme päätöksen ammattitutkintostipendistä sinulle postissa heti, kun hakemuksesi on käsitelty. Päätöksessä kerrotaan stipendin maksupäivä. Yhdistyminen ei muuta ammattitutkintostipendin etuusehtoja. Edellyttäen, että 12.4.2018 eduskunnalle annettu lakiesitys yhdistymisestä hyväksytään, ammattitutkintostipendejä haetaan 1.1.2019 alkaen Työllisyysrahastosta.