Urasuunnittelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraohjaus

Uraohjauksella tarkoitetaan Sinun ja ohjaajan välistä yhteistyöprosessia, jonka perustana on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Uraohjauksen avulla sinun tuntemus itsestäsi ja omista vahvuuksistasi lisääntyy, pääset tutkimaan uramahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja sekä saat lisää tietoja päätöksenteon tueksi ja rohkeutta suunnitella tulevaisuuttasi niin työelämään kuin jatko-opintoihin.

Tartu rohkeasti tarjottuun uraohjaukseen ja ota selvää tulevaisuuden mahdollisuuksista! Omaa urasuunnitelmaasi pääset kirjaamaan Hoksiin tutoropettajan ja opinto-ohjaajan ohjauksessa sekä myös itsenäisesti.