Oppilaitos-Vamos

Toiminta-aika: 1.1.2019–30.6.2021 

Toiminta-alue: Kuopio

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Rahoittajat: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kustannusarvio: 532 381€ (Savon ammattiopiston osuus 288 604€)

Toteuttajat: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Savon ammattiopisto

Kohderyhmä: Oppilaitosten täysi-ikäiset alle 30-vuotiaat nuoret. Oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijahuollon palvelut.

Yhteishankkeessa rakennetaan Savon koulutuskuntayhtymän ja Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos palveluiden yhteistoiminnassa alueellinen toimintamalli, jossa hyödynnetään Vamos palveluissa kehitettyjä työmuotoja opetuksen ja opiskelijahuollon rinnalla. Valmennetaan, tuetaan ja kannustetaan koulutuksessa olevia nuoria suorittamaan opintonsa päätökseen, siirtymään kohti työelämää tai jatko-opintoja, sekä saattaa jo opiskeluista pudonneita opiskelijoita takaisin opintojen pariin.

Tavoitteet:

Keskeisenä tavoitteena on opintojen keskeyttämisen vähentyminen, koulupudokkuuden ehkäisy sekä sujuvien siirtymien helpottuminen kohti jatkopolkuja. Rakennetaan monialaisessa yhteistyössä oppilaitokseen toimintakulttuuria kohdata nuorten tarpeet yksiöllisesti, sekä tunnistamaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskissä olevien tarpeet varhaisessa vaiheessa.

Tulokset:

Nuorten putoaminen opintojen ulkopuolelle on voitu välttää ja määräaikaiset keskeytykset ovat vähentyneet. Hankkeen toimintaan osallistuneet nuoret kokevat, että heidän hyvinvointinsa on parantunut ja heidän tarpeisiinsa on rakennettu yhteistyömalli, joka on juurtunut osaksi oppilaitoksen toimintaa. Integraatio nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten välillä lisääntyy ja tätä kautta tarvittava tuki tarvitseville varmistetaan.