Opiskelijalle

Oppisopimusopiskelija

  • on aktiivinen ja oma-aloitteinen opiskelija niin työpaikalla, koulussa kuin kotona
  • ​​tekee työnantajan osoittamia, tutkintoon kuuluvia työtehtäviä ja oppii ammattilaiseksi (määräaikainen työsuhde)
  • osallistuu säännöllisesti tietopuoliseen opetukseen (suunnitelman mukaisesti) ja täydentää näin osaamistaan
  • osallistuu arviointikeskusteluun työpaikkaohjaajan kanssa
  • hakee opintososiaalisia etuja, jos on niihin oikeutettu. Oppisopimuskeskus ohjeistaa hakemisen.
  • Ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista ja oppisopimusta koskevista muutoksista oppisopimuskeskukseen.

Lue lisää https://www.oppisopimus.fi/