Tietoa työnantajalle

Oppisopimuksen mahdollisuudet

 • oppisopimuskoulutus on joustava, yrityksen ja opiskelijan tarpeisiin mukautuva koulutusmuoto.
 • työntekijä on heti koulutuksen alussa yrityksen käytettävissä.
 • talon tavoille oppinut osaaja on käytettävissä oppisopimuksen päätyttyä.
 • edullinen tapa uuden tai nykyisen henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen (oppisopimuskeskus maksaa tietopuolisen opetuksen)
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutusta voidaan käyttää olemassa olevan henkilöstön ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen sekä uudelleen kouluttamiseen. Lisäksi se soveltuu uuden henkilöstön kouluttamiseen. Yrittäjä voi itsekin kouluttautua oppisopimuksella (ks. yrittäjän oppisopimus).

Työnantajan tehtävät

 • osallistuu oppisopimuskoulutuksen yhteiseen suunnitteluun
 • solmii kirjallisen oppisopimuksen
 • järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen
 • nimeää työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja opettaa opiskelijaa työtehtävissä (ks. työpaikkakouluttaja info)
 • osallistuu väli- ja päättöarviointeihin
 • hoitaa lakisääteiset työnantajan velvollisuudet
 • hoitaa mahdolliset palkkatukiasiat työvoimaviranomaisten kanssa

Lue lisää https://www.oppisopimus.fi/