Työpaikkakouluttajan tehtävät

Työpaikkakouluttajan tehtävät

Työpaikalla perehdyttäminen

  • Pyritään muodostamaan heti hyvä ja kannustava ilmapiiri.
  • Alussa tärkein tehtävä on perehdyttää opiskelija yritykseen ja tutustuttaa hänet muuhun henkilökuntaan.
  • Opiskelijalle kerrotaan yrityksen perustiedot ja toimintaperiaatteet.
  • Muille työntekijöille kerrotaan, että opiskelija on koulutuksessa ja tarvitsee tietoa ja tukea.
  • Oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen on tärkeää, vaikka opiskelija jo työskentelisikin yrityksessä.

Työssä oppimisen suunnitelman laatiminen

Tavoitteiden täsmentäminen

  • Tavoitteena on, että tietopuolinen opetus ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Suunnittelulla varmistetaan, että tutkinnossa vaadittava ammattitaito koko laajuudessaan opitaan työssä ja oppilaitoksessa.

Toimintasuunnitelman laatiminen

  • Työssä oppiminen voi tarkoittaa esimerkiksi oman työn kehittämistä, eri kehittämishankkeisiin osallistumista, työkiertoa, vastuualueiden lisäämistä, keskusteluja eri alojen osaajien ja sidosryhmien kanssa.

Työpaikkakouluttajan antama ohjaus ja tuki

  • Työpaikkakouluttajana toimit opiskelijan tukihenkilönä ja neuvonantajana koko opiskelun ajan. Tärkeintä on oma halusi toimia kouluttajana.

Työpaikkakouluttaja antaa arvioinnit

  • Palautetta on hyvä antaa koko opiskeluprosessin ajan. Palaute kertoo opiskelijalle miten opiskelija on edistynyt ja mitä vielä tulisi oppia. Palautekeskustelut kehittävät opiskelijan itsearviointitaitoa. Ilman palautetta opiskelijan on vaikea kehittää toimintaansa.