Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjäkin voi opiskella oppisopimuksella

Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutuksen järjestäjän (=oppisopimuskeskus) ja yrittäjän väliseen sopimukseen.
Yrityksessä toteutettavaa koulutusta ja työssäoppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.
Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjien oppisopimus ei perustu työsopimukseen.
Yrittäjällä tulee olla ammattitaitoinen työpaikkakouluttaja, joka tutkinnosta riippuen voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä
Työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta maksetaan koulutuskorvausta. Oppilaitoksessa järjestettävä tietopuolinen koulutus on yrittäjälle maksutonta. Yrittäjällä on oikeus myös tietopuolisen opetuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuihin samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin oppisopimusopiskelijoilla.

Yrittäjää ohjaa ja tukee koulutuksen aikana toinen yrittäjä - mentori. Mentorin voit löytää itse omista verkostoistasi tai katso https://mentoripankki.recit.fi/

Kun suunnittelet opiskelun aloittamista oppisopimuksella

Selvitä koulutustavoitteesi ja tarpeesi
Tietoa tutkinnoista http://www.osaan.fi. ja www.oph.fi/nayttotutkinnot

Hakeudu koulutukseen oheisen linkin kautta Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten.
Mieti kuka toimii mentorinasi. Sitä kysytään jo hakeutuessa.
Voit ottaa yhteyttä myös aiemminkin jos haluat lisätietoja.
Yhteystietolomakkeen saavuttua aloittaa kyseisen alan oppisopimuskoordinaattori asian valmistelun ja ottaa yhteyttä  sopiakseen aloituspalaveriajan

​Lisätietoja: https://www.oppisopimus.fi/