Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjäkin voi opiskella oppisopimuksella

  • Yrittäjän oppisopimus perustuu oppisopimuskeskuksen ja yrittäjän väliseen sopimukseen
  • Yrityksessä toteutettavaa koulutusta ja työssäoppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla (lähipäivät oppilaitoksessa, etäopetus, itsenäinen opiskelu)
  • Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjien oppisopimus ei perustu työsopimukseen
  • Yrittäjällä tulee olla ammattitaitoinen työpaikkakouluttaja, joka tutkinnosta riippuen voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä
  • Työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta voidaan maksaa koulutuskorvausta mentorin yritykselle (=kouluttava yritys)
  • ​Oppilaitoksessa järjestettävä tietopuolinen koulutus on yrittäjälle maksutonta
  • ​Yrittäjä voi saada opintososiaalisia etuuksia, jos hänelle aiheutuu ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen päiviltä

Yrittäjää ohjaa ja tukee koulutuksen aikana toinen yrittäjä - mentori. Mentorin voit löytää itse omista verkostoistasi tai katso https://mentoripankki.recit.fi/

Kun suunnittelet opiskelun aloittamista oppisopimuksella

Selvitä koulutustavoitteesi ja tarpeesi
Tietoa tutkinnoista http://www.osaan.fi. ja www.oph.fi/nayttotutkinnot

Hakeudu koulutukseen oheisen linkin kautta Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten.
Mieti kuka toimii mentorinasi. Sitä kysytään jo hakeutuessa.
Voit ottaa yhteyttä myös aiemminkin jos haluat lisätietoja.
Yhteystietolomakkeen saavuttua aloittaa kyseisen alan oppisopimuskoordinaattori asian valmistelun ja ottaa yhteyttä  sopiakseen aloituspalaveriajan

​Lisätietoja: https://www.oppisopimus.fi/