Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjäkin voi opiskella oppisopimuksella

  • Yrittäjän oppisopimus perustuu Savon ammattiopiston (oppisopimuspalvelut) ja yrittäjän väliseen sopimukseen
  • Yrityksessä toteutettavaa koulutusta ja työssäoppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla (lähipäivät oppilaitoksessa, etäopetus, itsenäinen opiskelu)
  • Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjien oppisopimus ei perustu työsopimukseen
  • Yrittäjällä tulee olla ammattitaitoinen työpaikkakouluttaja (mentori), joka tutkinnosta riippuen voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä
  • Työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta voidaan maksaa koulutuskorvausta mentorin yritykselle (=kouluttava yritys)
  • ​Oppilaitoksessa järjestettävä tietopuolinen koulutus on yrittäjälle maksutonta
  • ​Yrittäjä voi saada opintososiaalisia etuuksia, jos hänelle aiheutuu ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen päiviltä

mentori_yrittajan_oppisopimus.png

Yrittäjää ohjaa ja tukee koulutuksen aikana toinen yrittäjä - mentori. Mentorin voit löytää itse omista verkostoistasi tai katso https://mentoripankki.recit.fi/

Kun suunnittelet opiskelun aloittamista oppisopimuksella

Selvitä koulutustavoitteesi ja tarpeesi. Apua saat oppisopimuskeskukselta.
Tietoa tutkinnoista http://www.osaan.fi. ja https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutu...

Hakeudu koulutukseen oheisen linkin kautta Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten.
sopimuspro-logo.jpg
Yhteystietolomakkeen saavuttua aloittaa kyseisen alan oppisopimuskoordinaattori asian valmistelun ja ottaa yhteyttä  sopiakseen aloituspalaveriajan.

​Lisätietoja:
https://www.sakky.fi/oppisopimus
https://www.oppisopimus.fi/

https://www.facebook.com/SavonOppisopimuskeskus/