Parasta palvelua Itä-Suomi, oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosessin kehittäminen

Parasta palvelua Itä-Suomi, oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosessin kehittäminen, 1.11.2017-31.12.2019

Hallinnointi Savon koulutuskuntayhtymä, proj.päällikkö Maila Makkonen

Osatoteuttajat ESEDU, Riveria, SAMIEDU, YSAO

Kokonaisbudjetti 765.630,00 €                                           

Hanke on reformin toimeenpanoa toteuttava valtakunnallinen ohjelma, johon kytkeytyy mukaan koko maan kattava keskiasteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkosto. Ohjelman osapuolet toteuttavat pääosin yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla asiakkaat (työnantajat, opiskelijat saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin. Yhteiskehittämisen myötä asiakaskokemus sekä –tuntemus paranee ja sisäinen sekä ulkoinen viestintä selkeytyy.

Toiminnalliset tavoitteet:

Hankekokonaisuudella, johon Itä-Suomen alueverkostona olemme sitoutuneet, on yksi yhteinen tavoite: Asiakkaat (työnantajat ja opiskelijat) saavat yhdenmukaisen, kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisen oppisopimus- tai koulutussopimustoiminta/palveluprosessin.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:

1) Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
2) Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen,
3) Tiedotus ja viestintä hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle.
4) Osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla.

Toteutustapa:

Hankekokonaisuuteen kuuluvat koko maan maantieteellisesti kattavat alueelliset hanketoimijat: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen sekä koordinaatiohanke. Jokainen aluehanke toteuttaa omalla alueellaan yhdessä sovittuja toimenpiteitä. Itä-Suomi hankkeessa eri kartoitusten ja analyysein kautta esille nousevat organisaatiokohtaiset ja alueen muut erityistarpeet ja toimenpiteet nousevat esiin palvelumuotoiluprosesseissa.

 

 

Hankkeen tyyppi: 
Oma hanke