Pilotti

Savon ammattiopisto pilotoi koulutusmallia, joka huomioi aidosti opiskelijan vahvuudet, taidot ja tarvittavan osaamisen.

Uuden toimintamallin taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen reformi. Pilotin tavoitteena on kehittää Savon ammattiopistossa uusi asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen toimintamalli. Uutta toimintamallia kehitetään ja testataan seuraavilla aloilla: sähkö-, ICT- ja turvallisuusala, rakentaminen, talotekniikka ja pintakäsittely sekä metsäala Kuopion ja Toivalan kampuksilla. Uusi toimintamalli tulee hyödyntämään kolmea oppimisympäristöä,joita ovat oppilaitoksessa, työelämässä ja verkossa tapahtuva oppiminen. SEURAA MEITÄ BLOGISSA!
 5S työsaleihin ja luokkiin

Pilotin ensimmäinen vaihe on työsalien ja luokkien uudelleenorganisointi. Työkaluille ja opetustarvikkeille mietitään optimaaliset paikat. Uusi järjestys ja siisteys pidetään yllä. Oppimis- ja työskentelytilojen pitäminen viihtyisinä, toimivina ja turvallisina parantaa opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia sekä auttaa opiskelijoita kasvamaan kohti vastuullista ammattilaisuutta.

5s-kuva_0.jpg

 
Oppimisen modulointi

Tavoitteena on uudistaa toimintaa työelämälähtöiseksi ja tarjota asiakkaillemme joustavia ja laadukkaita elinikäisen oppimisen ratkaisuja yksilöllisesti. Tutkinnon osat ja niiden teemat moduloidaan työelämälähtöisiksi tehtäväkokonaisuuksiksi, mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen kohti tutkintoa. Opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, puuttuva osaaminen kartoitetaan.

Pedagogiikan ja ohjauksen kehittäminen

Uudessa opettajuudessa painottuu ohjaava ja valmentava ote. Työtä tehdään kolmessa oppimisympäristössä joustavasti. Tämä edellyttää jaettua asiantuntijuutta ja enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opiskelijoille tarjotaan entistä enemmän ammatin ydintaitojen harjoittelua ja aktiivista otetta omaan osaamisen kehittämiseen. Opettajia kannustetaan hyödyntämään uusia pedagogisia ratkaisuja.

SEURAA MEITÄ BLOGISSA! https://www.sakky.fi/blogi-kategoriat/yhdessaoppiminen

ammattiosaaja-kuvapotko.jpg

 

 

KYSY LISÄÄ!

Haataja Marko

Haataja Marko
koulutuspäällikkö, sähkö-, turva ja ict-ala
+358447853278

Kilpeläinen Ari

Kilpeläinen Ari
koulutuspäällikkö rakennusala
+358447858258