PRIKKA - Parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen koulutukseen

1.1.2018 - 31.12.2019  

Hankkeen tavoitteet

Opetushallituksen rahoittaman Prikka-hankkeen tavoitteena on vastata ammatillisen reformin tuomiin muutoksiin ja edistää koulutuksen järjestämisen ydinprosessien hallintaa.  
Hanke kehittää ennakoivan pedagogisen tuen ja ohjauksen menetelmiä ja lisää mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen valintaan. Tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvan ohjauksen osaamista ennakoivan pedagogisen tuen ja ohjauksen keinoin yhdessä työpaikkaohjaajien, opettajien, opiskelijahuollon ja elinkeinoelämän kanssa.  

Toiminta

Toiminta tähtää muutokseen ennakoivan pedagogisen tuen määrittelyssä sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen osaamisen ja ymmärryksen kehittämisessä. Työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden näkökulmasta tavoitellaan parempaa laatua työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.  Suunnittelu- ja ennakointiprosessi integroidaan osaksi oppilaitoksen toimintaohjeita ja laatuvaatimuksia.

Toimet Sakky

Ennakoivan pedagogisen tuen ja ohjauksen nykytilakartoitus opiskelijan, opettajan ja työelämän näkökulmasta.
Ratkaisukeskeisten toimintamallien liittäminen ennakoivan tuen ja ohjauksen toimenpiteiksi.  
Määritelty ennakoivan pedagogiikan toimintaprosessi ja työkalut ohjaukseen ja tuen tarpeen tunnistamiseen eri vaiheissa.
Koulutukset organisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Lisätään ennakoiva pedagogiikka työpaikkaohjaajakoulutukseen.  

Hankkeen osatoteuttajat 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (hankekoordinaattori)

Hyria, Hyvinkään ja Riihimäen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, TTS Työtehoseura, Ylä-Savon ammattiopisto, Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Ekami, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Länsi-Rannikon Koulutus Oy Winnova