Coaching Professional for the Future 2 (PROFF2)

Coaching Professional for the Future 2 (PROFF2)

Akkreditoitu opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke

Toiminta-aika          
1.6.2018–31.5.2020

Rahoittaja                
Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Tuki 
187.772 e

Toteuttaja
Savon ammattiopisto

 

Tiivistelmä

PROFF2-hanke tarjoaa kaikkien koulutusalojen opiskelijoille laadukkaita, yksilöllisen oppimispolkun mukaisia liikkuvuusjaksoja ja kehittää edelleen liikkuvuusjaksolla kertyneen osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi PROFF2-hankkeessa kehitetään ja testataan työpaikalla tapahtuvan etäohjauksen menetelmiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyessä ammatillisen koulutuksen reformin myötä.

Toteutamme hankkeessa 84 ulkomaan opiskelu- tai työskentelyjaksoa sekä 13 opettajien ja kouluttajien työelämä- tai job shadowing -jaksoa.

Yhteistyömaita ovat

  • Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia,
  • Liettua, Malta, Norja, Portugali,
  • Ranska, Saksa, Slovenia,
  • Tanska, Turkki, Viro ja Unkari.

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot kestävät 2–8 viikkoa. Lyhimmät jaksot on tarkoitettu TELMAn ja VALMAn opiskelijoille. Opettajien ja kouluttajien työelämäjaksot kestävät kahdesta päivästä viikkoon.

 

Kohderyhmä
Kaikkien alojen perustutkintoa suorittavat nuoret ja aikuiset sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavat aikuiset; kaikkien alojen opettajat ja kouluttajat

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Räsänen Jaana

Räsänen Jaana
kansainvälisten asioiden koordinaattori
+358447853311