PROFF3

  • Akkreditoitu opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke

Coaching Professional for the Future 3 (2019-1- FI01-KA116-046814)

Toiminta-aika          
1.6.2019–31.5.2021

Rahoittaja                
Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Tuki
187.892 e

Toteuttaja
Savon ammattiopisto

Kohderyhmä

  • Kaikkien alojen perustutkintoa suorittavat nuoret ja aikuiset
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavat aikuiset
  • Kaikkien alojen opettajat ja kouluttajat

Tiivistelmä

PROFF3-hanke tarjoaa kaikkien koulutusalojen opiskelijoille laadukkaita, yksilöllisen oppimispolkun mukaisia liikkuvuusjaksoja. PROFF3-hankkeessa lisätään edelleen erityisopiskelijoiden liikkuvuusjaksoja. Lisäksi testataan paikallisesti tarjottavaa tutkinnon osaa sekä osaamismerkkijärjestelmää, jolla opiskelijan kansainvälisyysosaaminen tehdään näkyväksi.

Toteutamme hankkeessa 79 ulkomaan opiskelu- tai työskentelyjaksoa sekä 26 opettajien ja kouluttajien työelämä- tai job shadowing –jaksoa ja 5 liikkuvuusjaksoa työelämän edustajille. 

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot kestävät 2–8 viikkoa. Lyhimmät jaksot on tarkoitettu TELMAn ja VALMAn opiskelijoille. Opettajien ja kouluttajien työelämäjaksot kestävät kahdesta päivästä viikkoon.

Kohdemaita ovat

  • Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia,
  • Malta, Norja, Ranska, Saksa, Slovenia,
  • Tanska, Turkki, Viro ja Unkari

Seuraa blogiamme ja tutustu sakkylaisten kokemuksiin maailmalta!