Sotenet goes with Eurocom Smart

Päättymisvuosi: 
2018
Kesto: 
1.6.2016-31.5.2018
Kuvaus: 

Rahoittaja:          
Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Tuki:                   
139.756 e

Koordinaattori:   
Savon ammattiopisto

Kohderyhmä:     
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavat nuoret ja aikuiset; sosiaali- ja terveysalan opettajat sekä työelämän edustajat

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.     

Sotenet-verkosto (Sakky, Varia, Keuda, Tredu, Seurakuntaopisto, Raseko, FAI, Tavastia)
toimii yhdessä lähettäen 75 opiskelijaa työssäoppimisjaksolle Eurooppaan ja kehittäen opiskelijoiden perehdytystä, lähtevien opiskelijoiden ohjausta sekä arviointia.
Eurooppalaisten yhteistyökoulujen kanssa luotu Eurocom verkosto tukee opiskelijaliikkuvuuksien laatua ja ECVETin mukaista liikkuvuuksien toteutusta. Ereivet-hankkeessa tuotettuja yhteisiä arviointilomakkeita testataan opiskelijaliikkuvuuksien aikana.

Hankkeen 12 asiantuntijaliikkuvuutta suuntautui yhteistyöorganisaatioihin, jotka eivät ole mukana Eurocom-verkostossa kehittämässä yhteisiä arviointikäytänteitä.
Opettaja- ja työelämän ohjaajapari Sotenet-verkostosta vei opiskelijat työssäoppimispaikkaan ja kävi läpi opiskelijoiden ja työssäoppimisen ohjaajien kanssa työssäoppimisjakson tavoitteet ja ohjasi Ereivet-arviointilomakkeen käytössä. He seurasivat toimintaa opiskelijan työssäoppimispaikassa viikon ajan ja laativat työpaikkaprofiilit ja varmistivat osaamistavoitteiden mukaisen toiminnan.
Kolme työelämän edustajaa ulkomailta oli kutsuttu mukaan Sotenet-verkoston opiskelijoiden perehdytyspäiviin yhteistyön vahvistamiseksi ja opiskelijoiden motivoimiseksi kielten opiskeluun valmistautuessa ulkomaan jaksolle.

Tavoite: 

Hankkeessa tarjottiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville lähihoitajaopiskelijoille laadukkaita työssäoppimisjaksoja Euroopassa.
Ulkomaisilla työssäoppimisjaksoilla hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Opiskelijoiden työllistymistä tuettiin tarjoamalla mahdollisuuksia hankkia työelämän edellyttämiä kansainvälisyystaitoja ulkomailla työssä                                     oppien. Henkilöstön ja työelämän kansainvälisyysosaamisen sekä opiskelija-arvioinnin taitoja kehitetään.

Yhteystiedot: 

Hankkeen koordinaattoorina toimi Päivi Nuutinen