Together Much Better – Groups and Individuals Discovering Europe (TMB)

Toiminta-aika          
1.6.2019–31.5.2021

Rahoittaja                
Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Hankkeen budjetti

197 766 €, hankeverkoston tuen osuus

Hankkeen kohderyhmä

Luonnonvara-alan opiskelijat ja henkilöstö (Sakky)

Koordinaattori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO, Leena Toivanen

Osatoimijat 

Savon koulutuskuntayhtymä
Kainuun ammattiopisto
Koulutuskeskus SEDU
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, KPEDU

Savon koulutuskuntayhtymän kohdemaat

Kroatia (ympäristöala)
Ruotsi (maa- ja metsätalous)
Unkari (puutarha)
Ranska (puutarha ja maatalous)
Saksa (metsä, luontoala, ympäristöala)
Muu kohdemaa neuvotellaan erikseen koordinaattorin kanssa.

 

Hankkeen tavoitteet               

  1. Matalan kynnyksen kansainväliset ryhmäliikkuvuudet: Saada kansainvälisiin liikkuvuuksiin mukaan henkilöitä, joilla on vähän tai ei lainkaan aikaisempaa kansainvälistä kokemusta. Tavoite on luoda ryhmäliikkuvuuksista pysyvä toimintamalli verkostoon. Hyvät kokemukset rohkaisevat kansainvälistymään ja kehittämään itseä.
  2. Moniosaajuus: Luonnonvara-alan liikkuvuuksien laajentaminen toimialoille, joiden osaamista tarvitaan luonnonvaralla, kuten teknologia, elintarvike ja sähkö. Tällä tavoitteella tuetaan opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksia ja urapolkuja työelämän moniosaajuustarpeet huomioiden. 
  3. Hanke luo uusia kumppanuuksia oppilaitosten ja yritysten kesken kansainvälisesti. Hanke innostaa edelleen koulutuksen laadun parantamiseen, innovointiin ja kansainväliseen toimintaan.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.