Transforming VET to 4.0 (TVET 4.0)

Kehittämishanke, strateginen kumppanuushanke

Toiminta-aika

31.12.2018 - 30.12.2020, kesto 24 kk

Hankkeen budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 90 865€, Savon koulutuskuntayhtymän budjetti 13 495€

Hankkeen tavoitteet

TVET 4.0 hankkeen tavoitteena on selvittää digitalisoituvien työympäristöjen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Työelämän digitalisoituessa tulee uusia osaamistarpeita myös koulutuksen järjestäjille työelämä muuttuessa nyt ennakoitua huomattavasti nopeammin. Teknologian kehittyessä myös työ ja yritysten osaajatarpeet muuttuvat voimakkaasti. Koulutusjärjestelmän
tulee kyetä ennakoimaan ja reagoimaan aiempaa huomattavasti joustavammin ja ketterämmin osaaja- ja osaamistarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Ammatillisen koulutuksen on jatkossakin tarjottava väylä sekä työelämään että korkeakouluopintoihin niin että meillä on riittävästi osaavaa työvoimaa. Työelämän digitalisaatio vaatii ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä uudenlaisia taitoja sekä välineitä toimia muuttuneissa toimintaympäristöissä. Opettajamme tarvitsevat näkemystä tämänhetkisistä työelämän vaatimuksista, osaamista toimia muuttuneissa toimintaympäristöissä sekä ennakoida tulevaa.

Hankkeessa tutustutaan kansainvälisten kumppaneiden kanssa nykyaikaisiin työelämän toimintaympäristöihin vierailemalla kansainvälisten kumppaneiden kanssa erilaisissa työympäristöissä, joissa käytetään hyväksi erilaisia digitaalisia menetelmiä. Hankkeessa järjestetään kansainvälisiä seminaareja joissa vaihdetaan hyviä käytänteitä siitä kuinka digitaalisuus voi tukea opiskelua sekä työelämää. Näiden vierailujen ja seminaarien avulla saadaan hyvä kokonaiskuva siitä mitkä ovat tulevaisuuden työympäristöt ja kuinka saamme sinne koulutettua osaavia työntekijöitä. 

Nostetaan opettajien teknologiaosaamisen taitotasoa. Opettajien teknologisen osaamisen lisääntyessä myös opiskelijoiden teknologiaosaaminen lisääntyy. Opettajille täytyy opettaa luontevia tapoja käyttää teknologiaa, ei itse tarkoituksena vaan oppimisen helpottamiseksi. Opettajille järjestetään koulutustilaisuuksia ja esitellään teknologian tuomia mahdollisuuksia. 

Hankkeen tulokset

Hankkeesta saatujen tietojen avulla opettajat saavat arvokasta tietoa tämän päivän työelämän digitaalisuuden tuomista vaateista ja mahdollisuuksista ja tästä johtuen pystyvät mukauttamaan opetuksensa työelämän uusia tarpeita vastaaviksi.
Lue blogista TVET 4.0 projektitapaamisesta Saksassa  

Hankkeen koordinaattori

Bayerische Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, Munchen, Saksa

Toteuttajat

Bayerische Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, Munchen, Saksa

ROC Leijgraaf, Hollanti

Fraedsusetrið Starfsmennt, Islanti

Berufskolleg Werther Bruecke, Wuppertal, Saksa

Kauppakamari IHK, München ja Oberbayern, Saksa

Savon koulutuskuntayhtymä, Suomi

Hankkeen rahoitus

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Voit tutustua hankkeen nettisivuihin tästä linkistä: https://tvet40.eu/

Tolonen Tarja

Tolonen Tarja
lehtori, opinto-ohjaaja
+358447853432

Räsänen Jaana

Räsänen Jaana
kansainvälisten asioiden koordinaattori
+358447853311