Työpaikalla tapahtuu -hanke

Ajankohtaista

Ohjaatko sinä tai työntekijäsi ammattiopiston opiskelijoita työssäsi?
Työpaikkaohjaajakoulutusta Savon ammatti- ja aikuisopistolla tekniikan alojen tekijöille

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoite on kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja vahvistaa yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä. Laadukkaasta ohjauksesta ja sujuvasta yhteistyöstä hyötyvät sekä yritys että opiskelija.

Koulutuksen sisältö:

  • Opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja oppimisen etenemisen seuranta työpaikalla
  • Näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • Ajankohtaiset asiat ammatillisen koulutuksen uudistamisessa, koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyö
  • Omaan alaan ja työpaikkaan liittyvät alakohtaiset asiat (esim. tutkinnon sisällöt, osaamistavoitteet, oman työpaikan työtehtävät oppimisen mahdollisuuksina)

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalle tulevia ammatillista tutkintoa suorittavia opiskelijoita tekniikan aloilla (rakentaminen, teollisuus, logistiikka ja autoala, luonnonvara- ja ympäristöala). Koulutuksen ensimmäinen osa (4 h) on yhteinen kaikille osallistujille ja toinen osa (4 h) jakaantuu alakohtaisesti.

Koulutus on maksutonta. Tarjoilujen varaamiseksi ja ennakkomateriaalin toimittamiseksi ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tervetuloa!

Varkaus

pe 17.2. ja pe 24.2. klo 8-12 Savon ammatti- ja aikuisopisto, Osmajoentie 75

ilmoittaudu tästä Varkauden ryhmään

Kuopio, ryhmä 1:

pe 10.2. ja pe 17.2. klo 8-12, Ravintola Savonia, Sammakkolammentie 2

ilmoittaudu tästä 1.ryhmään

Kuopio, ryhmä 2:

to 16.2. ja to 23.2. klo 16-20 Ravintola Savonia, Sammakkolammentie 2

ilmoittaudu tästä 2.ryhmään

Lisätietoja
hannu.savolainen@sakky.fi, 044 785 3385
maija.savolainen@sakky.fi , 044 785 3545 (voit myös ilmoittautua/ilmoittaa ryhmän yrityksestäsi Maijalle)

Ammatillisen koulutuksen uusi suunta

Savon koulutuskuntayhtymässä on tavoitteena, että vuonna 2017 alkavissa ammatillisissa perustutkinnoissa puolet opiskelijan oppimisesta tapahtuu työelämän oppimisympäristöissä. Työpaikalla tapahtuu -hankkeessa kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, yritysten ja opiskelijoiden kanssa työpaikalla tapahtuvan oppimisen malli. Hankeaikana toteutetaan erilaisia oppimispilotteja, järjestetään koulutusta työpaikkaohjaajille ja opetushenkilöstölle sekä mm. mallinnetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuukysymyksiä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa on kunkin tutkinnon osaamistavoitteisiin kytkeytyvää, tavoitteellista ja ohjattua oppimista. Yhdistämällä osaamistavoitteet työpaikkojen toimintaan, tiloihin ja laitteisiin tavoitellaan osaamista, joka vastaa entistä tarkemmin työelämän osaamistarpeita. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan toteuttaa eri tavoin, mm. ryhmämuotoisina työelämäprojekteina, erilaisina asiakastöinä tai yksilöllisenä työssäoppimisena. Myös opettajan ohjaamaa lähiopetusta voidaan toteuttaa työpaikalla yhteistyössä yrityksen kanssa.

puu_web.jpg Pohjoissavolainen elinkeinoelämä tarvitsee osaavaa työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa: lisäämällä oppimista työpaikoilla rekrytointi helpottuu.
 
Kun tutkintojen osaamistavoitteet yhdistetään työpaikkojen toimintaan, tiloihin ja laitteisiin, tutkintojen työelämävastaavuus tarkentuu.
metsuri_web.jpg Oppimisen laatu ja käytännönläheisyys: koulutuksella hankittava osaaminen tulee lähemmäksi työelämässä tarvittavaa osaamista.
 
Tutkintojen suorittaminen ja ammattiin valmistuvien työllistyminen nopeutuu, opinnot etenevät joustavasti.