Etäopetus jatkuu pääasiallisena opetusmuotona; muutamia lähiopetusryhmiä tulossa

07.05.2020

Kuntayhtymä

Savon ammattiopisto jatkaa etäopetusta suurelta osin lukuvuoden loppuun asti. Toukokuun viimeisillä viikoilla ja kesäkuussa oppilaitoksessa on kuitenkin muutamia lähiopetusryhmiä.

Suomen hallituksen antaman suosituksen mukaisesti opinnot Savon ammattiopistossa jatkuvat pääasiallisesti etäopetuksena myös torstain 14.5. jälkeen. Hallitus ei kieltänyt lähiopetuksen järjestämistä, vaan jätti tässä harkinta- ja päätäntävallan kullekin oppilaitokselle.

Maaliskuussa tapahtunut nopea siirtyminen lähiopetuksesta digitaalisiin oppimisympäristöihin on ollut Savon ammattiopistossa onnistunut, ja opetus voi jatkua etäyhteyksien turvin myös lukuvuoden viimeiset viikot. Tarve lähiopetukseen on kuitenkin joiltain osin olemassa. 

Perustelluista syistä Savon ammattiopiston eri kampuksilla järjestetään toukokuun viimeisillä viikoilla ja kesäkuussa muutamia lähiopetusryhmiä. Lupa lähiopetukseen oli harkinnanvarainen, ja luvat myönsivät Savon koulutuskuntayhtymän rehtorit kunkin alan koulutuspäällikön esityksestä. Luvat myönnettiin ensisijaisesti turvaamaan ammatillisten aineopintojen edistyminen.

Lähiopetus järjestetään Suomen hallituksen antamia kokoontumisrajoituksia noudattaen eli toukokuun viimeisillä viikoilla ryhmäkoot ovat alle 10 henkilöä opettaja mukaan luettuna. Kesäkuussa opetusryhmäkoolla on mahdollisuus nousta 50 henkilöön. Opetustiloissa pitää huomioida turvavälit ja muut turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Savon ammattiopisto hankkii lähiopetuksessa oleville opettajille ja opiskelijoille hengityssuojaimia. Oppilaitos ei velvoita maskien käyttöön, mutta tarjoaa siihen mahdollisuuden. Käsienpuhdistusmahdollisuus järjestetään jokaiseen opetustilaan.

Opettajat, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai joiden perheessä on riskiryhmäläisiä, eivät saa osallistua lähiopetukseen. Nämä opettajat jatkavat etäopetuksen toteuttamista opetussuunnitelman mukaisesti.

Savon ammattiopisto seuraa tiiviisti Suomen hallituksen ja viranomaisten antamia kehotuksia ja suosituksia, ja on valmis reagoimaan muuttuneisiin tilanteisiin nopeasti.