Jatkamme pääsääntöisesti etäopetusta toukokuun loppuun asti

05.05.2020

Kuntayhtymä

Suomen hallitus antoi maanantaina 4.5. suosituksen, että toisen asteen koulutus jatkuu etäopetuksena lukuvuoden loppuun asti. Lopullisen päätäntävallan jäi kuitenkin oppilaitoksille. Savon ammattiopisto ei palaa lähiopetukseen 14. toukokuuta tiettyjä rajattuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Savon ammattiopisto jatkaa etäopetusta pääsääntöisenä vaihtoehtona toukokuun loppuun asti. Maaliskuussa tapahtunut nopea siirtyminen lähiopetuksesta digitaalisiin oppimisympäristöihin on ollut onnistunut, ja opetus voi jatkua etäyhteyksien turvin myös lukuvuoden viimeiset viikot.

Perustelluista syistä ja turvallisuus taaten lähiopetusta on kuitenkin mahdollista järjestää 14.5. alkaen. Lupa lähiopetukseen on harkinnanvarainen, ja se myönnetään ensisijaisesti ammatillisten aineopintojen etenemisen turvaamiseksi. Lähiopetusluvan myöntää Savon koulutuskuntayhtymän rehtorit.

Savon ammattiopiston perustutkinto-opiskelijat ja VALMA-/TELMA-opiskelijat sekä Varkauden lukion opiskelijat ovat oikeutettuja lounaspusseihin. Jakelua jatketaan lukuvuoden loppuun asti Iisalmen, Kuopion, Toivalan ja Varkauden toimipisteissä. Opiskelijat tekevät tilaukset etukäteen Wilmassa.

Henkilöstö jatkaa pääsääntöisesti etätyöskentelyä. Opetushenkilöstön osalta osittaisia muutoksia voi tulla, jos lähiopetusta joiltain osin aloitetaan.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta Savon ammattiopisto ja Varkauden lukio tekevät kaikkensa, jotta opiskelijoiden oppimismahdollisuudet turvataan ja opintoja kohti valmistumista tuetaan. Päätöksissä ja toimintaohjeissa ensisijaisena kriteerinä on sekä opiskelijoiden että henkilöstön turvallisuus ja terveys.