Lentokonealan koulutuspäällikön paikka avoinna

31.01.2019

Aikuiset
Kuntayhtymä
Nuoret
Yleinen
Yritys

SIILINJÄRVI (RISSALA)     

Koulutuspäällikkö (lentokoneala) 5.8.2019 alkaen toistaiseksi. Koulutuspäällikkö vastaa lentokonealan ammatillisen koulutuksen järjestämisestä sekä toimii vastuualueensa henkilöstön lähiesimiehenä. SAKKY-21-4-19

Kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 986/1998 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukainen ko. koulutusalan opettajan kelpoisuus. Lisäksi edellytetään vähintään 5 vuoden käytännön kokemusta lentokonehuollon tehtävissä sekä kokemusta lentokonealan ammatillisesta koulutuksesta.

Palvelussuhteen ehdot: OVTES

Valituksi tulleen on toimitettava terveydentilaa koskeva selvitys ennen palvelussuhteen alkamista ja esitettävä rikosrekisterin ote siten kuin laissa (504/2002) säädetään, sekä läpäistävä Finavian henkilökorttivaatimukset (turvallisuusselvitys) ja ilmailuviranomaisen vaatimat vastuuhenkilön kokeet 30.6.2019 mennessä. Valinta on ehdollinen, kunnes kaikki edellä mainitut vaatimukset on täytetty.

Koeaika on 6 kuukautta.

Tiedustelut: rehtori Birgitta Kankaanpää puh. 044 785 3037.

Hakeminen kuntarekryn kautta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/koulutuspaallikko-lentokoneala-sakky-21-4-19/

Haku päättyy 21.2.2019 klo 12.00