Pirjo Peltola vuoden 2017 Suomen Ammattikoulutuksen johtajaksi

26.09.2017

Aikuiset
Kuntayhtymä
Lukio
Nuoret
Oppisopimus
Yleinen
Yritys

 

SAJO ry valinnut ja palkinnut vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi Pirjo Peltola Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Valinta julkaistiin Ammatillisen koulutuksen johdon seminaarissa 26.9.2017 Espoossa.  Valinnassa yhdistys kiinnitti huomiota erityisesti seuraavien kriteerien täyttymiseen: toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammattiopetuksen kentällä, kyky visioida tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja niiden pohjalta kehittää ammatillista koulutusta, oman työyhteisön kehittäminen sekä huomattavissa luottamustehtävissä toimiminen.

Työuransa opetussektorilla Pirjo Peltola on aloittanut 1.1.1989 Kuopion terveydenhoito-oppilaitoksen opettajana, edeten nopeasti osastonjohtajaksi 1990 ja oppilaitosmaailman muutoksissa tulosyksikön johtajaksi vuonna 1993. Ennen opetussektorilla työskentelyä Pirjo on työskennellyt terveydenhuoltoalalla apuhoitajana, sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana.  Uransa aikana hän on ollut mukana monissa ammatillisen koulutuksen muutosprosesseissa ja luomassa omalle alalleen ammattikorkeakoulutasoista koulutusta. Hän on ollut aktiivisesti mukana muodostettaessa viiden suuren koulutuksen järjestäjän yhdistymistä Savon koulutuskuntayhtymäksi vuonna 2003. Hän toimi liitosvaiheessa monialaisen Pohjois-Savon ammatillisen instituutin va. rehtorina. Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan vakiintuessa hän on toiminut johtajana erilaisilla nimikkeillä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, liiketaloudessa, matkailu- ja ravitsemisalalla, valma ja telma –koulutuksissa sekä nuoriso että aikuiskoulutuksen parissa. Pirjo Peltola on koulutukseltaan sairaanhoitaja vuodelta 1981, terveydenhoitaja vuodelta 1985 ja terveystieteiden maisteri vuodelta 1989. Erilaisilla lisäkoulutuksilla hän on koko uransa ajan pitänyt ammattitaitonsa ajantasalla ja laajentanut sitä.

Esimiestehtävien lisäksi Pirjo Peltola on toiminut aktiivisena kehittäjänä sosiaali- ja terveysalalla myös valtakunnallisesti. Hän on toiminut monissa Opetushallituksen kehittämistyöryhmissä asiantuntijana. Hän toimii aktiivisesti myös sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisessa verkostotyössä, koulutustoimikunnassa ja Kuntatyönantajien ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmässä.

Pirjo Peltolan erityisinä osaamisalueina voidaan pitää henkilöstöhallinnon ja erilaisten virkaehtosopimusten hallitsemista sekä opetusalan lainsäädännön tuntemusta, joista hän luennoi myös yliopistoissa. Esimiehenä Pirjo on jämäkkä ja hän pystyy tekemään päätöksiä myös vaikeissa tilanteissa ja kantaa vastuun päätöksistään. Pirjolle on tärkeää sekä opiskelijoiden, että henkilöstön tasapuolinen ja oikeuden mukainen kohtelu kaikissa tilanteissa. Yksityiselämässä Pirjon pitävät virkeinä neljä lastenlasta sekä Harley Davidson.

 

Lisätietoja;
SAJO ry, puheenjohtaja Reija Lepola 040-8304256 ja varapuheenjohtaja Raimo Alarova 0400-800 972

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry edistää jäsenistönsä ammatillista osaamista, palvelussuhteeseen liittyviä ehtoja ja työssä jaksamista, kehittää ammatillista koulutusta ja vaikuttaa koulutuspolitiikkaan.