Pohjois-Savossa ollaan tyytyväisiä koulutukseen ja koulutusta voidaan suositella!

28.02.2019

Aikuiset
Kuntayhtymä
Lukio
Nuoret
Oppisopimus
Yleinen
Yritys
Suurin osa aloittaneista opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistettiin ohjausta, rahoitusta sekä koulutuksen järjestämistä ja tutkintoja. Amis- tyytyväisyyskyselyssä kiinnitettiin huomiota uudistuksen toteutumiseen. Syksyn 2018 tulokset julkaistaan 1.3. Vipunen.fi –Opetushallituksen tilastopalveluissa.

Osaa valtakunnallisista palautekysymyksistä käytetään koulutuksen järjestäjien rahoituksen perustana.  Amis-palautteessa kysytään palautetta opiskelijoilta opetustiloista, opintojen tukemisesta, aikataulujen sopivuudesta, vaikutusmahdollisuuksista, opetuksen laadusta, opetuksen antamista valmiuksista, henkilökohtaistamisesta, mahdollisuuksista opiskella työpaikalla ja osaamisen kehittämissuunnitelmasta sekä koulutuksen suosittelua. Kysely toteutetaan opiskelijoille, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osia. Palaute kysytään opintojen aloitusvaiheessa ja opintojen päättyessä.

Pohjois-Savossa ammattiin opiskelevat ja valmistuvat opiskelijat ovat tulosten mukaan hyvin tyytyväisiä. Rahoitukseen vaikuttavien kysymysten keskiarvo on opintonsa aloittaneilla yli 4 (asteikko 1-5). Tutkintokohtaisesti eroja löytyy, mutta suhteessa julkisuudessa käytyyn keskusteluun opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet ovat tyytyväisiä. Valtaosa opiskelijoista suosittelee omaa oppilaitostaan. Valmistuvien opiskelijoiden suosittelukeskiarvo on yli 8. Suosittelua kysyttiin asteikolla 0 –10 (0 en ollenkaan, 10 erittäin mielelläni).

tulokset_amis.png

 

Kevään 2019 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 19.2.-12.3.2019

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on käynnissä. Koulutukseen haetaan opintopolku.fi –palvelussa.  Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan 13.6.2019. Ammatilliseen koulutukseen voi hakea joustavasti ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin haetaan aina jatkuvan haun kautta.

Helve Heikki

Helve Heikki
kuntayhtymän johtaja
+358447853050