Savilahdessa yhteisöllisyys on voimaa – alueen toimijat laativat yhteisen vision

27.02.2020

Kuntayhtymä
Yleinen

Savilahden alueen toimijat ovat laatineet yhteisen vision. Visio kertoo yhteisestä tahtotilasta ja sitoutumisesta Savilahden kehittämiseen. Visiotyö tuo todeksi yhdessä tekemisen monet mahdollisuudet ja kertoo siitä, että Savilahden tarinaa rakennetaan yhdessä.

”Savilahti-visio luo kuvan kokonaisvaltaisesta osaamisen ja työelämän tulevaisuudesta, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kolme koulutusastetta, työelämän monipuolisuus, asuminen ja hyvän elämän tulevaisuus. Visio näyttää suunnan, jolla vahvistetaan jokaisen toimijan omaa, Kuopion alueen, Pohjois-Savon ja merkittävän osan Suomea kilpailukykyä, vetovoimaa ja toimimista osana kansainvälistä vuorovaikutuksen monipuolista verkkoa. Toisen asteen monipuolinen ammatillinen koulutus läpi kaikkien ikäluokkien on osa vision toteutusta.” iloitsee Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Katso video Savilahti-visiosta täältä.

Savilahden alueen toimijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Savilahti-projektin käynnistymisestä saakka. Keväällä 2018 tunnistettiin tarve yhteisten tavoitteiden kirkastamiselle. Visiotyön avulla haluttiin syventää yhteistyötä entisestään ja paneutua erityisesti alueen toiminnallisen sisällön kehittämiseen. Vision teemoja on työstetty yhdessä mm. työpajojen, kyselyiden ja tehtävien avulla. Tavoitteena on ollut määrittää suuntaviivat Savilahden kehittämiseksi Euroopan kiinnostavimmaksi oppimis- ja innovaatioympäristöksi.

Visio koostuu kolmesta pääteemasta: uniikki yhdistelmä, yhdessä enemmän sekä inspiroiva ympäristö. Uniikki yhdistelmä kertoo Savilahden ainutlaatuisesta kokonaisuudesta, jossa toisiinsa sulautuvat elämän kaikki osa-alueet: työ, yrittäminen ja opiskelu sekä asuminen ja vapaa-aika. Yhdessä enemmän -osio nostaa esille yhteisön Savilahden vahvuutena. Yhdessä toimimalla voimme olla enemmän kuin osiemme summa. Kolmantena keskeisenä elementtinä on inspiroiva ympäristö. Kun koko ympäristö ruokkii inspiraatiota, muuttuvat yhteiset tilat kohtaamispaikoiksi, joissa syntyy uusia ideoita. Savilahdessa jokainen kohtaaminen nähdään mahdollisuutena. Vision läpileikkaavina teemoina kulkevat kansainvälisyys, hyvinvointi ja terveys sekä kestävä kaupunki.

Visiotyö on koettu tärkeäksi ja alueen toimijoita yhdistäväksi asiaksi. Savilahdessa on jo tapahtunut paljon. Seuraavassa vaiheessa alueen toimijoista koostuva Savilahti-foorumi lähtee työstämään lisää konkreettisia toimenpiteitä, joilla visio tehdään todeksi. Visio innostaa tekemään uusia, yhteisiä avauksia ja toimenpiteitä Savilahden kehittämiseksi!

 

Tutustu visioon osoitteessa www.savilahti.com/visio