Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto kehittivät uuden koulutusmallin metsä- ja puunkuljetuslogistiikka-alalle.

05.05.2019

Yleinen

Biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu asettavat suuria haasteita puuraaka-aineen hankintaketjulle.  Akuutin ja ennakoitavissa olevan kuljettajapulan lisäksi alalla on osaamisvajetta, joka alan vaatimusten myötä on kasvanut.  Savon ammattiopisto yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa ovat vastanneet metsä- ja puunkuljetuslogistiikan osaamisen kehittämistarpeisiin.

EU:n rakennerahastojen (ESR/EAKR) mahdollistaman kehittämis- ja investointihankekokonaisuuden avulla kehitettiin maakunnassa annettavaa metsä- ja puutavarakuljetus alan koulutusta siten, että oppilaitosten ja työnantajien yhteistyön tuloksena valmistuu osaamiseltaan valmiimpia alojen osaajia.

 

Investointihankkeiden tuloksena metsä- ja puunkuljetuslogistiikan alojen oppimisympäristöt vastaavat määrällisesti ja laadullisesti vaatimuksia, joita työelämä osaamiselle asettaa. Hankkeiden rahoituksen turvin oppilaitoksille hankittiin nykytekniikan mukaisia työkoneita sekä koulutusta monipuolistavia ja tehostavia simulaattoreita, joilla tehostetaan todellisuutta vastaavien harjoitteluympäristöjen käyttöä. Ajoneuvoja ja metsäkoneita varustettiin etävalvontalaitteilla, joiden avulla mahdollistettiin uudenlainen opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus ja oppimisen tuki maasto-olosuhteissa.

Koulutuksen kehittämishankkeen tuloksena metsäalalle kehitettiin koulutusmalli, joka mahdollistaa yksilölliset opintopolut siten, että opinnoistaan valmistuva opiskelija omaa työelämän vaatimukset täyttävän perusammattitaidon. Tällä ns. kutsutulla FARMI-koulutusmalilla työelämävalmiudet saavutetaan oppilaitoksen ja kuljetusyritysten yhteistoiminnalla yritysmäisessä oppimisympäristössä. Modernit oppimisympäristöt parantavat myös koulutuksen imagoa ja alan vetovoimaa.

Hankkeen tuloksena maakunnan oppilaitokset pystyvät entistä paremmin kouluttamaan osaavia ammattilaisia puuta jalostavan teollisuuden raaka-aineen hankintaan ja kuljetukseen.

Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto esittelevät 16.5.2019 klo 11.00 – 15.00 hankkeiden tuloksia Savon ammattiopiston metsäpalstalla Joensuun tien varressa Vehmersalmentien risteyksen läheisyydessä (liite kartta).

Mukana on myös Biotalouden headhunterit -Uusi toimintamalli biotalouden työvoiman hankintaan-hanke.

Tervetuloa mukaan! 

Vastaan mielelläni tapahtumaan liittyviin kysymyksiin: