Savon ammattiopisto mukana Business Centerissä

18.12.2018

Aikuiset
Kuntayhtymä
Nuoret
Oppisopimus
Yleinen
Yritys

Business Centerissä luomme Pohjois-Savoon ja Savilahteen oppilaitosten yhteisen, kaikille opiskelijoille ja toimialoille tarkoitetun sekä jo olemassa oleville yrityksille ja yrittäjiksi aikoville:

  • yrittäjyyden oppimisympäristön
  • startup-yhteisön
  • yrityskiihdyttämön
  • innovaatioiden lisensiointi- ja kaupallistamispalvelut
  • käytännönläheisen yrittäjyyskasvatusstrategian koko Pohjois-Savon alueelle
  • liiketoimintamallin, jolla Business Center toimii kannattavasti hankkeen päättymisen jälkeen.

Business Centerin tavoitteet

Savilahden alueen kolmen oppilaitoksen (Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto) 6500 opiskelijaa aktivoidaan yrittäjyyteen vuosittain. Heistä 500 opiskelee yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.

Luodaan Savilahden alueen yhteinen avoin innovaatioprosessi ja tutkimus- ja kehittämistoiminta. Niillä edistetään opiskelijayrittäjyyttä ja tuetaan alueen yritysten liiketoimintaa. Avoin innovaatioprosessi perustuu parasta aikaa hyväksymisvaiheessa olevaan kansainväliseen ISO standardiluonnokseen ISO/TC 50501.

Tuetaan Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan vuosittain 50 - 100 kpl.

Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista kehitetään yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.

Järjestetään Kuopion, Varkauden ja Iisalmen innovaatiofoorumit, joissa etsitään Pohjois-Savon tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia.

Business Centerin tarve

Pohjois-Savolla, etenkin Kuopiolla on kovat kasvutavoitteet. Kuopion väkiluvun tulisi olla vuoteen 2040 mennessä 200 000 asukasta Kuopion alueen kauppakamarin asettaman tavoitteen mukaisesti.

Alueelle tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja alueen elinvoimaisuuden takaamiseksi. Pohjois-Savossa perustetaan vuosittain noin 900 yritystä. Toimintansa lopettaa vuosittain lähes vastaava määrä.

Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde. Eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10 - 15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu lähivuosina valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.

Pohjois-Savon tutkimus- ja kehitystoiminnan menot ovat vuosittain noin 150 M€, joista yritysten osuus on noin 42% ja julkisen rahoituksen osuus on 58%. Kokonaispanostus on vain 2,4% koko Suomen vastaavasta.

Pohjois-Savossa on 46 EAKR-rahoitettua tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristöä, joissa syntyy uusia tuotteita ja palveluja, mutta panostus niiden kaupallistamiseen on vähäistä.

Business Centerin tavoitteet ovat vaativia, siksi sen henkilöstöpanostus on merkittävä. Hankkeessa toimii yhteensä seitsemän henkilöä kokoaikaisesti sekä viisi osa-aikaisesti. Lisäksi Kuopion kaupungin kolme yritysneuvojaa ja yksi yritysasiamies työskentelevät Business Centerissä. Kuopion kaupungille Business Center on strategisesti erittäin tärkeä kokonaisuus Savilahden alueen palveluiden kehittämisessä.

Business Centerin päätoimijat:

Savon ammattiopisto (Sakky)
Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia), koordinointi ja johtaminen
Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO)/Iisalmen kaupunki
Kuopion kaupunki
Navitas Kehitys Oy, Varkaus

Business Center -hanke

Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hanke. Kokonaisbudjetti: 2,2 milj. €. Kesto: 2,5 vuotta, ajalla: 1.9.2018 - 31.3.2021. Rahoittajat ovat Etelä-Savon Ely-keskus (ESR) ja Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Savon ammattiopiston BC-tiimi on palveluksessasi:

Satu Pirhonen, yrittäjyysasiantuntija
Puh. 044 785 3122 
satu.pirhonen@sakky.fi 

Matti Turunen, innovaatioasiantuntija (1.1.2019 alk.) Puh. 044 785 3372
matti.turunen@sakky.fi

Kaija Sääski, Business Center, johtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu
Puh. 044-785 6922
kaija.saaski@savonia.fi