Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteiskampuksen harjannostajaisia vietettiin Iisalmessa 5.10.2018

05.10.2018

Kuntayhtymä
Yleinen

Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteiskampuksen uudet tilat tulevat sijaitsemaan samalla tontilla Ylä-Savon ammattiopiston kanssa ja ovat laajuudeltaan n. 1 600 neliömetriä. Investointi huippunykyaikaisiin tiloihin on noin 4 miljoonaa euroa.  Uudet modernit tilat otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Oppilaitoksen henkilöstö on päässyt osallistumaan suunnitteluprosessiin ja myös opiskelijoiden mielipiteitä on huomioitu tiloissa toteutettavissa käytännön ratkaisuissa.

Rakentamisessa on huomioitu suunnittelun pääkohtia eli tilojen toiminnallisuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Avoimen oppimisympäristön myötä mm. tilojen akustiikkaan tullaan kiinnittämään huomiota.

Hankkeen kokonaisurakoitsijana toimii Iisalmelainen Savon Laaturakennus Oy ja heidän aliurakoitsijoina taloteknisissä töissä ovat Ylä-Savon LVI-Palvelu Oy ja SähköRami Oy. Automaatiourakoitsijana toimii Fidelix Oy.

Arkkitehtitoimisto ON Oy (ark-suunnittelu), Insinööritoimisto Savolainen Oy (rakennesuunnittelu), Insinööritoimisto J. Markkanen Oy (lvia-suunnittelu), Insinööritoimisto LT Suunnittelu Oy (sähkösuunnittelu)

Rakennusteknisten töiden valvojana on Insinööritoimisto Savolainen Oy, sähkövalvonnasta vastaa Noron Oy ja LVI- töiden valvonnasta Insinööritoimisto Saniplan Oy. Puhtaus- ja Terve talo-konsulttina toimii Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Kampus tavoittelee pohjoismaista ympäristömerkkiä eli Joutsenmerkkiä. Joutsenmerkityt rakennukset ovat energiatehokkaita ja niissä on kiinnitetty erityistä huomiota sisäilmaan sekä käytettyihin kemikaaleihin ja rakennusmateriaaleihin. Myös rakentamisen laadunhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Lisätietoja:

Milla Lompola, milla.lompola@sakky.fi, p. 044 785 3047

Ari Orsjoki, ari.orsjoki@sakky.fi, p. 044 785 3005

Päivi Harjula, paivi.harjula@ysao.fi, puh. 040 177 2807